งานบุญเบิกฟ้า “ไขประตูฝนตกสู่ไร่นา”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้าสนามที่ว่าการอำเภอเมือง จ.มหาสารคาม นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันเปิดงานบุญเบิกฟ้า และกาชาดประจำปี 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวอีสานให้คงสืบไป โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น การจัดขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่อลังการด้วยวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชาวอีสานในวันเปิดงาน พิธีกรรมการบวงสรวง การแสดงชุดรำบูชาพระแม่โพสพอันสวยงาม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การประกวดและแข่งขันเกี่ยวกับงานศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน การประกวดผลงานด้านการเกษตร การออกร้านมัจฉากาชาด การจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงมหรสพจากวงดนตรี/หมอลำที่มีชื่อเสียงทุกวัน ณ เวทีกลาง

นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า “ประเพณีบุญเบิกฟ้า” เป็นประเพณีที่ชาวอีสานได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยมีความเชื่อว่า เมื่อถึงวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ฟ้าจะไข หรือเปิดประตูฝนให้ตกลงสู่โลกมนุษย์ ดังนั้น ชาวอีสานจึงถือเอาฤกษ์สำคัญนี้ นำปุ๋ยคอกที่ได้จากมูลโค กระบือ ไปใส่ในเรือกสวนไร่นาของตนเองอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการฟื้นฟูบำรุงดิน

ส่วนการแสดงตำนานบุญเบิกฟ้า ซึ่งเป็นความเชื่อผสมผสานกับวิถีชีวิตการเกษตรอย่างลงตัว บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวอีสาน โดยเมื่อถึงวันขึ้น 3 เดือน 3 ชาวบ้านจะฟังเสียงฟ้าร้อง ก่อนที่จะนำมูลโคไปใส่ในไร่นา ซึ่งวิถีดังกล่าวได้จางหายไป เหลือแต่ความเชื่อที่ยังหลังเหลือ

ดังนั้น การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดการแสดงแสงสีเสียงขึ้น เพื่อเป็นกระกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจในวิถีการเกษตรแบบดั้งเดิม ซึ่งตลอดการแสดงกว่า 1 ชั่วโมง สร้างความตื่นตาให้อด่ประชาชนที่เข้าร่วมชมเป็นอย่างมาก

ที่มา : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000013308

Comments

comments

Post Author: Adisak

Traveller , Keepmagazine Editor ,Online Marketing Specialist , Teacher