ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่างานมหกรรมโปงลาง แพรวาเผยแพร่ ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่างานมหกรรมโปงลาง แพรวา

เป็นงานประจำปีของ จ.กาฬสินธุ์ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน แต่ละปีมีประชาชน นักท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยวชม และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองคุณภาพดี สร้างรายได้จำนวนมาก โดยเฉพาะผ้าแพรวา ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นราชินีแห่งไหม

รวมทั้งผลิตภัณฑ์โอทอป และสินค้าภาคเกษตรกรรม เป็นการส่งเสริมรายได้แก่ท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอีกทางหนึ่ง กำหนดจัดงาน 10 วัน 10 คืน ตั้งแต่วันที่ 26ก.พ.ถึงวันที่ 7มี.ค.2561 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)

ความพิเศษของการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา ประจำปีนี้ เพื่อสอดรับกับโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนส โมเดล จึงจัดให้มีกิจกรรมฉลองครบรอบ 224 ปีเมืองกาฬสินธุ์อีกด้วย โดยช่วงเช้าของวันเปิดงานวันที่ 26 ก.พ. มีขบวนนางรำชุดพื้นเมืองผู้ไทยจำนวน 2,240 คน ร่วมกันฟ้อนรำบวงสรวง ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร หรือท้าวโสมพะมิตร เจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรก ขณะที่ภาคกลางคืนมีพิธีเปิดยิ่งใหญ่ ด้วยการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ในชุด “เส็งเสียง สำเนียงอีสาน นาฏการตำนานศิลป์ ถิ่นน้ำดำ”

Comments

comments

Post Author: Adisak

Traveller , Keepmagazine Editor ,Online Marketing Specialist , Teacher