ระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย มีระดับต่ำ พร้อมให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะ พระธาตุกลางน้ำ

ระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย มีระดับต่ำ เหลือเพียง 2.70 ม. ทำให้พระธาตุกลางน้ำที่จมอยู่ในแม่น้ำโขงโผล่สูงกว่า 2 เมตร ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะ ในขณะที่ทางชุมชนได้มีเรือไว้บริการล่องไปนมัสการถึงองค์พระธาตุอย่างใกล้ชิด ในขณะที่ริมฝั่งโขงอากาศเย็นสบาย มีลมพัดแรง อุณหภูมิต่ำสุดยังอยู่ 18 องศาเซลเซียส

ระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย ยังลดลงช้า ๆ อย่างต่อเนื่อง จนทำให้ขณะนี้มีระดับต่ำกว่า 3 เมตรซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำมาก ล่าสุดระดับน้ำโขงวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ อยู่ที่ระดับ 2.70 ม. ต่ำกว่าตลิ่งถึง 9.50 ม.

จากระดับน้ำโขงที่ลดลงจนมีระดับต่ำ ทำให้ฐานของพระธาตุกลางน้ำ ที่จมอยู่ในแม่น้ำโขง ในเขตชุมชนวัดธาตุ เทศบาลเมืองหนองคาย โผล่พ้นน้ำแล้วกว่า 2 เมตร ให้พุทธศาสนิกชนทั้งไทยและลาวได้สักการะอย่างใกล้ชิด โดยทางชุมชนจะมีเรือไว้บริการล่องไปนมัสการถึงองค์พระธาตุ คิดค่าบริการคนละ 20 บาท แต่ได้ย้ายจุดจอดเรือจากชุมชนวัดธาตุ ไปอยู่ชมชนป่าพร้าว เนื่องจากขณะนี้มีการรื้อลานวัฒนธรรมที่ทรุดพังเมื่อก่อนหน้านี้เพื่อก่อสร้างใหม่ นอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองหนองคาย ยังได้ติดตั้งโป๊ะแพไว้ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ลงไปสักการะพระธาตุกลางน้ำและปล่อยปลา ซึ่งขณะนี้ได้มีพุทธศาสนิกชนนำผ้าไปห่มองค์พระธาตุกลางน้ำและนำธงสีไปปักไว้บนฐานขององค์พระธาตุกลางน้ำที่โผล่ขึ้นเหนือน้ำ นอกจากจะเป็นการสักการะแล้ว ยังให้เรือที่สัญจรไปมาได้มองเห็นองค์พระธาตุอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ในขณะที่ริมฝั่งโขงวันนี้อากาศเย็นสบาย มีลมพัดแรง อุณหภูมิต่ำสุดยังอยู่ 18 องศาเซลเซียส

พระธาตุกลางน้ำหรือพระหล้าหนอง เป็นพระธาตุที่หักพังอยู่กลางลำน้ำโขง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุฝ่าพระบาทเก้าพระองค์ ตามตำนานอุรังคธาตุ ตามหนังสือประชุมพงศาวดาร ภาค 70 บันทึกไว้ว่า พระธาตุเมืองหนองคายได้พัง เมื่อวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ปีพุทธศักราช 2390 และปัจจุบันตลิ่งได้ถูกน้ำโขงกัดเซาะจนไปอยู่กึ่งกลางแม่น้ำโขง

การที่องค์พระธาตุจมลงในแม่น้ำโขง เทศบาลเมืองหนองคาย จึงได้ร่วมกับชาวหนองคาย จัดทำโครงการก่อสร้างองค์พระธาตุกลางน้ำจำลอง และบรรจุชิ้นส่วนพระธาตุองค์จริงเข้าไปไว้ข้างในและปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ำโขงขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งได้มีการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันน้ำโขงกัดเซาะจนพังทลายอีก

พระธาตุกลางน้ำ เป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองคายและชาวลาว ในแต่ละปีชุมชนวัดธาตุ และชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองคาย พร้อมใจจัดงานเกี่ยวกับพระธาตุกลางน้ำขึ้นทุกปี คือประเพณีบุญเดือน 3 วันมาฆบูชา , งานประเพณีบุญบั้งไฟเดือน 6 , พิธีบวงสรวงองค์พระธาตุฯ และการแข่งขันเรือยาววันออกพรรษา.

Comments

comments

Post Author: Adisak

Traveller , Keepmagazine Editor ,Online Marketing Specialist , Teacher