ร่วมประกวดกระบืองามครั้งแรกของ จ.ร้อยเอ็ด

ที่สนามบาสเกตบอลโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่ายคนรักษ์ควายร้อยเอ็ด ร่วมกับเครือข่ายคนรักษ์ควายภาคอีสาน จัดงานประกวดกระบืองาม จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 มี นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีกระบือจากทั่วทุกภาคของประเทศ เข้าร่วมประกวดกระบืองามสนามแรกที่ จ.ร้อยเอ็ด เป้าหมายเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ และอนุรักษ์กระบือ (ควายไทย)

เครือข่ายคนรักษ์ควายร้อยเอ็ด ได้เล็งเห็นปัญหาและความสำคัญของกระบือไทย จึงได้จัดโครงการประกวดกระบือไทย จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 1 ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกษตรมีการเลี้ยงและพัฒนาเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืน โดยใช้งบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ มีกระบือขนาดใหญ่และสวยงามจากทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดไม่ต่ำกว่า 80 ตัว มีผู้สนใจเข้าร่วมงานชมประกวดกระบือไม่ต่ำกว่า 1,000 คน 

นายเกรียงไกร ประจันพล ประธานเครือข่ายคนรักษ์ควายร้อยเอ็ด กล่าวว่า เป้าหมายจัดประกวดกระบือ เพราะปัจจุบันจำนวนเกษตรกรที่เลี้ยงกระบือไทยลดลง หันไปเลี้ยงพันธุ์ต่างประเทศ ส่วนที่ยังเลี้ยงกระบืออยู่ก็เป็นกระบือแบบพื้นบ้าน ไม่พัฒนาระบบการเลี้ยง การผลิตเชิงธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงวิถีเกษตรกรที่เปลี่ยนการทำนาไปสู่การใช้เครื่องจักรกลเข้ามาแทนใช้แรงงานกระบือ ขาดการปรับปรุงพันธุ์ที่ดี ขาดการควบคุมป้องกันกำจัดโรคที่ถูกต้อง ทำให้ผลผลิตตกต่ำ

ทำให้จำนวนกระบือไทยลดน้อยลงเป็นจำนวนมาก จึงจับมือหลายภาคส่วน กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ, กลุ่มเครือข่ายรักควายร้อยเอ็ด, สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย, กลุ่มเครือข่ายรักควาย ภาคอีสาน, สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่, ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ จ.สุรินทร์, ส่วนส่งเสริมและการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และกลุ่มคนเลี้ยงควายจากทั่วทุกภูมิภาค ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดร้อยเอ็ด มีเป้าหมายจะจัดอีกครั้งเดือนธันวาคม ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ที่อ.ปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด

สำหรับการจัดการประกวดกระบือในครั้งนี้นอกจากจะได้แนวคิดแนวทางที่ดีเพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธ์ให้ดีขึ้นแล้ว ยังเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนกระบือสายพันธุ์ดี จากซึ่งกันและกัน โดยมีการซื้อขายกระบือกัน 4 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้นถึง 1,740,000 บาท

Comments

comments

Post Author: Adisak

Traveller , Keepmagazine Editor ,Online Marketing Specialist , Teacher