เกษตรอุบลฯ ปลูกแตงโมหารายได้สู้ภัยแล้ง

เกษตรกรชาวอำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี หันมาปลูกแตงโมพืชอายุสั้นกินน้ำน้อยแทนการปลูกข้าว หลังพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ไม่มีน้ำพอใช้ทำนาปรัง เพื่อหารายได้ฤดูแล้งนี้ ส่วนน้ำในอ่างขนาดใหญ่และกลาง มีพอใช้อุปโภคบริโภคจนถึงสิ้นฤดูแล้งเดือนพฤษภาคมศกนี้

นายถนอม ผาวันดี เกษตรกรบ้านท่าลาด ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้มาเร็วทำให้พื้นที่ตำบลท่าลาดไม่มีน้ำทำนาปรัง จึงหันมาปลูกแตงโมพันธุ์นารี 48 ซึ่งมีคุณสมบัติกินน้ำน้อย และหากอากาศแล้งยิ่งโตเร็ว ภายใน 60 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว

โดยนายถนอมได้เจาะบ่อบาดาลและทำการยกร่องแปลงปลูกแตงโม เวลาให้น้ำจะทำให้มีน้ำขังเพื่อน้ำไม่แห้งเร็ว สัปดาห์หนึ่งให้น้ำเพียงครั้งเดียวก็พอ ส่วนผลผลิตได้ประมาณ 1 ตันเศษต่อไร่ ปลูกครั้งหนึ่งหมุนเวียนเก็บผลผลิตได้ถึง 2-3 ครั้ง เพื่อรอให้ถึงฤดูฝนในเดือนมิถุนายน ซึ่งตนปลูกไว้ทั้งสิ้น 6 ไร่จะมีรายได้จากการเก็บเกี่ยวครั้งละกว่า 2 หมื่นบาท

สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เขื่อนสิรินธร ปัจจุบันมีน้ำเก็บกักที่ 1,330 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 68 ของความจุอ่าง โดยมีน้ำน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 240 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนอ่างขนาดกลาง 13 อ่างมีน้ำเก็บกัก 103 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุ 130 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 80

ด้านนายวุฒิพร ปุ่นมีกิจ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานอุบลราชธานี กล่าวว่า ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 14 แห่งในระบบชลประทานของจังหวัดมีเพียงพอใช้อุปโภคบริโภค โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรกว่า 1.2 ไร่ มีน้ำให้ทำการเกษตรได้

นอกจากนั้น ได้ประชาสัมพันธ์ให้หยุดทำเกษตรกรรมหรือหากต้องทำให้เลือกปลูกพืชอายุสั้นและใช้น้ำน้อย ส่วนข้าวนาปรังไม่สนับสนุนให้มีการปลูกอย่างเด็ดขาด

ที่มา : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000001657

Comments

comments

Post Author: Adisak

Traveller , Keepmagazine Editor ,Online Marketing Specialist , Teacher