นักท่องเที่ยวชมทะเลบัวแดงสวยงาม ที่ หนองคาย

S__44965897

ดอกบัวแดง ในวังบัวแดง พื้นที่กว่า 2,600 ไร่ ในเขต 2 ตำบลของอำเภอเมืองหนองคาย กำลังบานสะพรั่งสวยงามรับอากาศที่หนาวเย็นยามเช้า นักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาท่องเที่ยว และเก็บภาพความสวยงามของดอกบัวแดง