562000000184003

“หลวงปู่เกลี้ยง” เกจิดังศรีสะเกษ อายุ 111 ปี 88 วัน ละสังขารแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดบ้านโนนแกด ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ คณะลูกศิษย์และลูกหลาน ญาติพี่น้องของ หลวงปู่เกลี้ยง เตชะธัมโม หรือ พระครูโกวิทพัฒโนดม เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนแกด ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของประเทศไทย ได้พากันจัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมรับสรีระสังขารของหลวงปู่เกลี้ยง ซึ่งได้มรณภาพเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 62 เวลา 08.59 น. ที่ รพ.กรุงเทพ สิริอายุรวมได้ 111 ปี 88 วัน Read more about “หลวงปู่เกลี้ยง” เกจิดังศรีสะเกษ อายุ 111 ปี 88 วัน ละสังขารแล้ว

p1

พระครูสังฆรักษ์ ถาวระธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าอุดมคงคานิมิต “หลวงพ่อบาทเดียว”

เสียงร่ำลือโจษขานด้วยพลังศรัทธากับพระภิกษุรูปหนึ่งในจังหวัดหนองคายและละแวกจังหวัดใกล้เคียง Read more about พระครูสังฆรักษ์ ถาวระธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าอุดมคงคานิมิต “หลวงพ่อบาทเดียว”

พระมหามัยมุนี-1-1024x679

บทสวดมนต์ก่อนนอนแบบสั้น สำหรับคนที่ต้องการสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืน มีบทสวดดังนี้

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง) สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง) พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่ สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ) วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุตามที่ต่างๆ มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

S__2891784-768x512

ภาพถ่ายสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 สมัยจำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี และวัดถ้ำขาม จ.สกลนคร

โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพถ่ายของสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) ขณะจำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี Read more about ภาพถ่ายสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 สมัยจำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี และวัดถ้ำขาม จ.สกลนคร

DSC03460-29

พระราชสิทธาจารย์ (หลวงพ่อทองใบ ปภัสสโร) วัดนาหลวง

พระราชสิทธาจารย์ (หลวงพ่อทองใบ ปภัสสโร) ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์ประธานสงฆ์ของวัดนาหลวง Read more about พระราชสิทธาจารย์ (หลวงพ่อทองใบ ปภัสสโร) วัดนาหลวง

_2_668

หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ วัดป่านาคูณ

หลวงปู่บุญมี ปริปุณฺโณ พระภิกษุฝ่ายอรัญวาสี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ศิษย์ของพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) Read more about หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ วัดป่านาคูณ

377354_287731011331485_1018726805_n

พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ล้านช้างผู้สร้างหลวงพ่อพระไชยเชษฐา

พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้าง ครองราชย์ ระหว่าง พ.ศ.๒๐๙๓ ถึง พ.ศ.๒๑๑๕ เป็นโอรสของพระเจ้าโพธิสารราช กับเจ้าหญิงยอดคำทิพย์ พระธิดาของพระเจ้าเกษเกล้าแห่งอาณาจักรล้านนา เมื่อพระเจ้าเชียงใหม่สวรรคตไม่มีโอรสสืบสันตติวงศ์ บรรดาข้าราชบริพารได้พร้อมใจกันอัญเชิญให้ไปครองนครเชียงใหม่นานถึง ๒ ปี ขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง ๑๒ พรรษาได้รับการถวายพระนามว่า เจ้าเชษฐาวงศ์ ต่อมาเมื่อพระบิดาสวรรคตได้เสด็จกลับมาครองนครหลวงพระบางอีกครั้ง ในคราวนั้นได้อัญเชิญ “พระแก้วมรกต” พระพุทธรูปสำคัญซึ่งเดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ลงมาด้วย หลังจากที่ทรงย้ายราชธานีจากนครหลวงพระบางมาสถาปนา “กรุงศรีสัตนาคนหุตล้านช้างร่มชาวเวียงจันทน์” เมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๓ แล้ว ทรงสถาปนาและทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่าง ๆ มากมาย พุทธศิลป์ในยุคนี้ได้รับอิทธิพลจากล้านนามาก รวมทั้งหลวงพ่อพระไชยเชษฐา ที่บ้านกวนวัน ทรงสร้างวัดและปฏิสังขรณ์โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนาทั้งในนครหลวงพระบาง นครเวียงจันทน์ และวัดที่อยู่ตลอดแนวสองฟากฝั่งแม่น้ำโขง ถือได้ว่าาพระพุทธศาสนาในรัชกาลนี้เจริญรุ่งเรืองสูงสุด ในสมัยรัชกาลพระไชยเชษฐาธิราชยังมีพุทธศิลป์ที่ปรากฏอยู่ในเขตจังหวัดหนองคายอีกมากมายแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางพระพุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้ หลายวัดในจังหวัดหนองคายที่พระองค์ทรงสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์ไว้ล้วนมีสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่บ่งบอกไว้ เช่น สร้างวัดจอมมณี สร้างให้กับพระชายาอันเป็นที่รักคือเจ้าจอมมณี ธิดาของเจ้าเมืองปากห้วยหลวง โพนพิสัย มีศิลาจารึกบอกว่าวัดมณีเชษฐา วัดศรีเมือง สร้างพระพุทธรูปยืนพระนามว่า พระไชยเชษฐา และวัดพระไชยเชษฐาบ้านกวนวัน ในเขตอำเภอเมือง เมื่อครั้งโบราณ กษัตริย์ลาวทุกพระองค์จะเสด็จมากราบนมัสการทุกปี […]

1373371662-6826413024-o

หลวงปู่ทุย ฉันทกโร อริยสงฆ์ผู้รักษาธรรมชาติ

หลวงปู่ทุย ฉันทกโร ท่านเป็นชาวอุบลราชธานีโดยกำเนิด ไปเติบโตที่อ.สว่างดินแดน จังหวัดสกลนคร บวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุยังน้อย สมัยบวชเรียนเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ท่านเป็นรุ่นน้องของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ซึ่งหลวงตามหาบัวเป็นพระอุปัฏฐากหลวงปู่มั่น ที่มีปฏิปทาของพระป่าในสมัยโบราณที่ถือธุดงควัตร ๑๓ อย่างแน่นแฟ้น และเป็นผู้ปกปักรักษาป่าอย่างถวายชีวิต ซึ่งหลวงปู่ทุยได้เจริญรอยตาม หลังจากที่หลวงตามหาบัวสร้างวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ท่านก็มาจำพรรษาอยู่ที่นี่ช่วงหนึ่ง หลวงปู่ทุยได้ประมวลเรื่อง “พระป่า สมัยกรุงรัตนโกสินทร์” ไว้ตอนหนึ่งว่า พระธุดงคกรรมฐาน ประมาณปี พ.ศ.๒๕๐๐ ป่าเขาลำเนาไพรได้ถูกทำลายลง ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเคยเป็นสถานที่บำเพ็ญศีลบำเพ็ญธรรม ถูกทางกฎหมายบ้านเมืองครอบครอง จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพราะเป็นยุคเป็นสมัยโลกาภิวัฒน์โลกาธิปไตยทั่วโลกดินแดน ทรัพยากรที่สำคัญๆ ซึ่งเป็นที่สัปปายะ ถูกทำลายให้ลดน้อยลง เนื่องจากคนเกิดเป็นจำนวนมากๆ ไม่มีมีที่อยู่อาศัยหาเลี้ยงชีพโดยพระธุดงค์สายพระอาจารย์มั่น เป็นพระป่านิสัยชินกับหลักธรรมชาติ ตามนิสัยของท่านรักธรรมชาติมาก ท่านจึงชอบสงวนที่ป่าเขาลำเนาไพร มีมากมีน้อยท่านไม่ค่อยทำลาย หลังจากท่านฝึกกรรมฐานจนสำเร็จ หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกองเพล จ.อุดรธานี (ปัจจุบันคือ จ.หนองบัวลำภู) ก็แนะนำให้ท่านธุดงควัตรมาที่ดงสีชมพูนี้เมื่อปีพ.ศ.๒๕๐๙ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่สีแดงที่คอมมิวนิสต์ยึดครองอยู่ ท่านอยู่ที่นี่ได้สองปีก็ตั้งวัดป่าดานวิเวกขึ้นในปีพ.ศ.๒๕๑๑ ชื่อของวัดมาจากพื้นที่แห่งนี้เป็นดานหินทราย ส่วนชื่อที่เป็นทางการคือวัดแสงอรุณ ภายในบริเวณวัดประกอบด้วยพื้นที่ป่าหลายส่วนรวมกัน ๒,๔๐๐ […]

R2891-6

หลวงปู่ลี พระผู้ทรงไว้ซึ่งความดี แห่งภูผาแดง

หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดเกษรศิลคุณธรรมเจดีย์ (วัดภูผาแดง) ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ปัจจุบันท่านอายุ 89 ปี 61 พรรษา หลวงปู่ลี กุสลธโร ท่านบวชพระเมื่อครั้งงานเผาศพหลวงปู่พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต และเมื่ออุปสมบทได้ฉายานามว่า “กุสลธโร” แปลว่า “พระผู้ทรงไว้ซึ่งความดี” เป็นลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิด พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) หลวงปู่ลี กุสลธโร เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2465 ปีจอ ที่บ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นบุตรของนายปุ่น และนางโพธิ์ สาลีเชียงพิณ มีพี่น้องร่วมกัน 9 คน สมัยเป็นเด็กพ่อแม่ก็พาทำบุญเหมือนชาวบ้านทั่วๆไป อายุได้ ๑๒ ปี เรียนจบชั้นป.๓ พออายุได้ ๒๐ กว่าปีก็ได้แต่งงานกับนางสาวตี ภรรยาตั้งท้องแล้วคลอดลูกออกมาตาย ท่านได้เกิดความสลดใจเป็นยิ่งนัก ท่านเล่าว่าการแต่งงานก็มิได้แต่งกันด้วยความรัก แต่งงานกันตามประเพณีที่พ่อแม่บอกให้แต่งกันเท่านั้น ท่านเองไม่เคยมีคนที่รัก และยังไม่เคยรักหญิงใดเลย […]

3_paragraph_paragraph

ระลึก หลวงปู่ทองพูล เถระแห่งกองทัพธรรม

ท่าน อาจารย์ทองพูล สิรกาโม เป็นพระกรรมฐานรุ่นแรก แห่งกองทัพธรรมสายท่านอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ โดยพระเถระรุ่นนี้ มีพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ หลวงปู่คำตัน พระครูอุดมศีลวัฒน์ วัดป่าสถิตย์ธรรมมาราม พระครูปัญญาวรากร วัดป่าวิเวกพัฒนาราม โดยเฉพาะท่านอาจารย์ทองพูลกับท่านอาจารย์จวน ทั้ง 2 องค์ มีความสนิทสนมกันมาก ท่านอาจารย์ทองพูล เดิมชื่อหนูพูล นามสกุล เอนไชย เกิดที่บ้านเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร บิดาชื่อนายเคน มารดาชื่อนางสุภี เป็นบุตรคนที่ 5 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 7คน ตั้งแต่วัยเด็กท่านอาจารย์ทองพูลมีลักษณะนิสัยสุขุมเยือกเย็น พูดน้อย อ่อนน้อมถ่อมตน อยู่ในโอวาทของพ่อแม่ญาติพี่น้อง มีจิตเมตตา ท่านอาจารย์ได้บรรพชาอุปสมบทครั้งแรก เป็นพระสงฆ์ในฝ่ายมหานิกายที่วัดท่าเดื่อ โดยมี พระอุปัชฌาย์สิงห์ (ปัจจุบันคือ พระครูนรสีสาสน์ธำรง รองเจ้าคณะอำเภอวานรนิวาส) การบวช ครั้งนั้นเป็นการบวชในงานบุญประเพณีของผู้ที่ท่านอาจารย์คุ้นเคย และต่อมาท่านอาจารย์ทองพูลได้พบกับพระอาจารย์สีโห เขมโก ซึ่งเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์หลวงปู่มั่น และเป็นพระเถระรุ่นเดียวกับหลวงปู่เทสก์, หลวงปู่ขาว, หลวงปู่ฝั้น โดยท่านอาจารย์ทองพูลได้เปลี่ยนนิกายใหม่เป็นฝ่ายธรรมยุต โดยมี่พระอาจารย์เจดีย์(จูม พนฺธุโล) […]