20171216d3d9446802a44259755d38e6d163e820103930

วัดป่าภูนาหลาว อุดรธานี

วัดป่าภูนาหลาวเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สภาพป่ากับการดำเนินของวิถีชีวิตชุมชนอาศัยเกื้อหนุนกัน วัดป่าภูนาหลาวมีทิวทัศน์สวยงามมากเหมาะสำหรับปฏิบัติธรรมเพื่อเกิดความสงบในจิตใจมากกว่าการพัฒนาเชิงวัตถุเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ Read more about วัดป่าภูนาหลาว อุดรธานี

201803279f4f5b767b52d344e71b7c1f87d00fc5093914

วัดกู่แก้วรัตนาราม อุดรธานี

วัดกู่แก้วเป็นวัดที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะ เป็นแหล่งที่อยู่ของมนุษย์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และพบว่าบริเวณนี้เป็นอารยธรรมร่วมสมัยกับบ้านเชียง จากการศึกษาพบเนินดินขนาดใหญ่ ที่มีภาชนะดินเผา รวมทั้งลายเขียนสีแบบบ้านเชียง โครงกระดูกมนุษย์ เครื่องประดับและเครื่องมือโลหะซึ่งถือว่า เป็นโบราณสถานสมัยขอมที่แสดงให้เห็นถึงการวิวัฒนาการของอารยธรรมในดินแดนภาคอีสานได้เป็นอย่างดี Read more about วัดกู่แก้วรัตนาราม อุดรธานี

image991_4

พระพุทธสถานภูปอ กาฬสินธุ์

เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ โดยฝีมือช่างสมัยทวาราวดีจำหลักบนหน้าผา 2 องค์ บริเวณภูปอยังมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงามมาก ตั้งอยู่ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ Read more about พระพุทธสถานภูปอ กาฬสินธุ์

pic02

พระธาตุยาคู กาฬสินธุ์

พระธาตุยาคู เดิมเรียกว่า “พระธาตุใหญ่” เป็นพระสถูปสมัยทวารดี ราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 เจดีย์ได้เก่าทรุดโทรมปรักหักพังไปตามกาลเวลาเพราะขาดการทะนุบำรุง ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้สร้างเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ก่ออิฐถือปูนซ้อนทับฐานเดิม และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการสร้างต่อเติมส่วนยอดให้สูงขึ้นอีก จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2510-2522 กรมศิลปากรได้ทำการขุดแต่งและบูรณะเจดีย์องค์นี้ รวมทั้งได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยประกาศในราจกิจจานุเบกษาเล่มที่ 54 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2480 และประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 99 ตอนที่ 155 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2525 Read more about พระธาตุยาคู กาฬสินธุ์

20160410112434_0

วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธ์วนาราม เพชรเม็ดงามของเมืองร้อยเอ็ด

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล มีลักษณะเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร ใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมกันระหว่างพระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม ใช้งบประมาณก่อสร้างถึงปัจจุบันกว่า 3,000 ล้านบาท ดำเนินการสร้างโดย “พระอาจารย์ศรี มหาวิโร” ซึ่งเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตัวเจดีย์มีทั้งหมด 6 ชั้น Read more about วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธ์วนาราม เพชรเม็ดงามของเมืองร้อยเอ็ด

_DSC4334วัดเนรมิตวิปัสสนา_1406533451

วัดเนรมิตรวิปัสสนา

วัดเนรมิตวิปัสสนา ตั้งอยู่ในอำเภด่านซ้าย จังหวัดเลย วัดตั้งอยู่สูงเด่นอยู่บนเนินเขา ห่างจากพระธาตุศรีสองรัก Read more about วัดเนรมิตรวิปัสสนา

oeyx3o30byA5erjPFvR-o

พระธาตุแดนอีสาน ตำนานศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุขามแก่น

พระธาตุขามแก่น ตั้งอยู่ที่วัดเจติยภูมิ บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น Read more about พระธาตุแดนอีสาน ตำนานศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุขามแก่น

พระธาตุพนม01.1

พระธาตุแดนอีสาน ตำนานศักดิ์สิทธิ์ ธาตุพนม

วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ปัจจุบันมี พระเทพวรมุนี เป็นเจ้าอาวาส Read more about พระธาตุแดนอีสาน ตำนานศักดิ์สิทธิ์ ธาตุพนม