วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธ์วนาราม เพชรเม็ดงามของเมืองร้อยเอ็ด

20160410112434_0

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล มีลักษณะเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร ใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมกันระหว่างพระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม ใช้งบประมาณก่อสร้างถึงปัจจุบันกว่า 3,000 ล้านบาท ดำเนินการสร้างโดย “พระอาจารย์ศรี มหาวิโร” ซึ่งเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตัวเจดีย์มีทั้งหมด 6 ชั้น

วัดเนรมิตรวิปัสสนา

_DSC4334วัดเนรมิตวิปัสสนา_1406533451

วัดเนรมิตวิปัสสนา ตั้งอยู่ในอำเภด่านซ้าย จังหวัดเลย วัดตั้งอยู่สูงเด่นอยู่บนเนินเขา ห่างจากพระธาตุศรีสองรัก

พระธาตุแดนอีสาน ตำนานศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุขามแก่น

oeyx3o30byA5erjPFvR-o

พระธาตุขามแก่น ตั้งอยู่ที่วัดเจติยภูมิ บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

พระธาตุแดนอีสาน ตำนานศักดิ์สิทธิ์ ธาตุพนม

พระธาตุพนม01.1

วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ปัจจุบันมี พระเทพวรมุนี เป็นเจ้าอาวาส

ภาพถ่ายสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 สมัยจำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี และวัดถ้ำขาม จ.สกลนคร

S__2891784-768x512

โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพถ่ายของสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) ขณะจำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พระราชสิทธาจารย์ (หลวงพ่อทองใบ ปภัสสโร) วัดนาหลวง

DSC03460-29

พระราชสิทธาจารย์ (หลวงพ่อทองใบ ปภัสสโร) ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์ประธานสงฆ์ของวัดนาหลวง

หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ วัดป่านาคูณ

_2_668

หลวงปู่บุญมี ปริปุณฺโณ พระภิกษุฝ่ายอรัญวาสี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ศิษย์ของพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)

พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ล้านช้างผู้สร้างหลวงพ่อพระไชยเชษฐา

377354_287731011331485_1018726805_n

พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้าง ครองราชย์ ระหว่าง พ.ศ.๒๐๙๓ ถึง พ.ศ.๒๑๑๕ เป็นโอรสของพระเจ้าโพธิสารราช กับเจ้าหญิงยอดคำทิพย์ พระธิดาของพระเจ้าเกษเกล้าแห่งอาณาจักรล้านนา เมื่อพระเจ้าเชียงใหม่สวรรคตไม่มีโอรสสืบสันตติวงศ์ บรรดาข้าราชบริพารได้พร้อมใจกันอัญเชิญให้ไปครองนครเชียงใหม่นานถึง ๒ ปี ขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง ๑๒ พรรษาได้รับการถวายพระนามว่า เจ้าเชษฐาวงศ์ ต่อมาเมื่อพระบิดาสวรรคตได้เสด็จกลับมาครองนครหลวงพระบางอีกครั้ง ในคราวนั้นได้อัญเชิญ “พระแก้วมรกต” พระพุทธรูปสำคัญซึ่งเดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ลงมาด้วย หลังจากที่ทรงย้ายราชธานีจากนครหลวงพระบางมาสถาปนา “กรุงศรีสัตนาคนหุตล้านช้างร่มชาวเวียงจันทน์” เมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๓ แล้ว ทรงสถาปนาและทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่าง ๆ มากมาย พุทธศิลป์ในยุคนี้ได้รับอิทธิพลจากล้านนามาก รวมทั้งหลวงพ่อพระไชยเชษฐา ที่บ้านกวนวัน ทรงสร้างวัดและปฏิสังขรณ์โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนาทั้งในนครหลวงพระบาง นครเวียงจันทน์ และวัดที่อยู่ตลอดแนวสองฟากฝั่งแม่น้ำโขง ถือได้ว่าาพระพุทธศาสนาในรัชกาลนี้เจริญรุ่งเรืองสูงสุด ในสมัยรัชกาลพระไชยเชษฐาธิราชยังมีพุทธศิลป์ที่ปรากฏอยู่ในเขตจังหวัดหนองคายอีกมากมายแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางพระพุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้ หลายวัดในจังหวัดหนองคายที่พระองค์ทรงสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์ไว้ล้วนมีสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่บ่งบอกไว้ เช่น สร้างวัดจอมมณี สร้างให้กับพระชายาอันเป็นที่รักคือเจ้าจอมมณี ธิดาของเจ้าเมืองปากห้วยหลวง โพนพิสัย มีศิลาจารึกบอกว่าวัดมณีเชษฐา วัดศรีเมือง สร้างพระพุทธรูปยืนพระนามว่า […]