2017122856cbf3873372d60f72e3e8a1f196edad140141

พระธาตุโพนทอง

“พระธาตุโพนทอง” เป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ ครั้งสมัยอาณาจักรขอมเรืองอำนาจ มีลักษณะเป็นรูปแปดเหลี่ยม
ฐานกว้าง 8 เมตร ความสูงจากฐานถึงยอดสูง 10 เมตร ที่ปลายยอดประดับด้วยแก้วสีขาว ส่องแสงเป็นประกายวาววับ เดิมเป็นที่บรรจุอัฐิพระอรหันต์ พร้อมมีการบรรจุพระพุทธรูปทองคำและเครื่องอันศักดิ์สิทธิ์ไว้ข้างในมาตั้งแต่โบราณกาลแล้ว

Read more about พระธาตุโพนทอง

2018032816bf28ad541e80e52de97d26cd12488a140737

วัดพระบาทภูพานคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

วัดพระบาทภูพานคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่นวัดพระพุทธบาทภูพานคำ เป็นวัดที่ ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองและพระพุทธรูป สีขาวขนาดใหญ่บนยอดภูพานคำ

Read more about วัดพระบาทภูพานคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

_10_179

ผู้เป็นนักบวชก็ดี เป็นคฤหัสถ์ก็ดี ต่างคนก็ต่างอุทิศชีวิตของตนบูชาคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์

“…ให้พากันตั้งใจ สำรวมใจของตนให้ดี เราทุกคนในศาลานับถือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกัน ผู้เป็นนักบวชก็ดี Read more about ผู้เป็นนักบวชก็ดี เป็นคฤหัสถ์ก็ดี ต่างคนก็ต่างอุทิศชีวิตของตนบูชาคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์

201804103512c90232a324c15f0224a5b3ba6537164149

วัดถ้ำพระพุทธไสยาสน์ (ถ้ำพระทอง)

วัดถ้ำพระพุทธไสยาสน์ (ถ้ำพระทอง) ตั้งอยู่ที่บ้านโคกตาดทอง หมู่ที่ 5 ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร สร้างก่อน พ.ศ. 2484 Read more about วัดถ้ำพระพุทธไสยาสน์ (ถ้ำพระทอง)

201711078d7a89c834ec6f09cb4558a08e97818a145126

พระธาตุโพนจิกเวียงงัว บ้านโคกป่าฝาง ตำบลปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย

201711078d7a89c834ec6f09cb4558a08e97818a145126
“วัดพระธาตุบุ” อันเป็นสถานที่ตั้งของ “พระมหาธาตุโพนจิกเวียงงัว” ศูนย์รวมจิตใจชาวปะโคเมื่อครั้งพระพุทธกาล Read more about พระธาตุโพนจิกเวียงงัว บ้านโคกป่าฝาง ตำบลปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย

20180328d5785a5445836dca8f7ebb53840fcee7162446

วัดพระธาตุอุปมุง

20180328d5785a5445836dca8f7ebb53840fcee7162446วัดพระธาตุอุปมุง เป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุอุปมุง แต่เดิมนั้นจะทำไปสร้างที่พระธาตุพนม อำเภอพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Read more about วัดพระธาตุอุปมุง

201804047f8bb0fe8b33780a08fe6b60ced14529154027

ศาลหลักเมืองร้อยเอ็ด

201804047f8bb0fe8b33780a08fe6b60ced14529154027ศาลหลักเมืองร้อยเอ็ดจะตั้งโดดเด่นเป็นสง่าตั้งอยู่ตรงบริเวณบึงพลาญชัย เป็นศาลหลักเมืองคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวร้อยเอ็ดเคารพนับถือ

Read more about ศาลหลักเมืองร้อยเอ็ด