25610124_๑๘๐๑๒๔_0037

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน “บ้านเดื่อ”

นายสินชัย ถนอมสิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย Read more about ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน “บ้านเดื่อ”

441340

โครงการผู้ว่าฯพาไปยาม “ปลานิลกระชังเชื่อมโยงท่องเที่ยววิถีชุมชน จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2/2561

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายวรากร เจียรเสริมสิน ประธานสมาพันธ์ SME หนองคายและสมมชิก คณะกรรมการ SME พร้อมคณะชุมขนบ้านเดื่อใต้ ต้อนรับนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะติดตาม ในโครงการผู้ว่าฯพาไปยาม “ปลานิลกระชังเชื่อมโยงท่องเที่ยววิถีชุมชน จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2/2561 ณ กลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านเดื่อ ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

S__2683244

เตรียมการแข่งขันฟุตบอลมิตรภาพระหว่างข้าราชการและนักธุรกิจของไทยกับข้าราชการและนักธุรกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจังหวัดหนองคาย ครั้งที่1

15 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00น. ท่านประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดหนองคาย คุณวรากร เจียรเสริมสินเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการและคณะทำงานเตรียมการแข่งขันฟุตบอลมิตรภาพระหว่างข้าราชการและนักธุรกิจของไทยกับข้าราชการและนักธุรกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจังหวัดหนองคาย ครั้งที่1. ณ.ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย