12540050_1119453354740795_69259850_n

สลัดผัก&ธัญพืช เพื่อคนรักสุขภาพ

“สลัดผัก” เป็นอาหารที่ คนนำมาปรุงรับประทานตั้งแต่สมัยโรมัน เมื่อ ประมาณ เกือบสองพันปี ที่แล้ว คำว่า “สลัด” หรือ เป็นคำที่เพี้ยนมาจาก ภาษาฝรั่งเศส คือคำว่า “salad” และมีความหมายในภาษาละติน “salata” ที่หมายถึง “salty”แซึ่งแปลให้ตรงตัวว่า “รสเค็ม” นั่นเอง ดังนั้น “สลัด” จึงสามารถเขียนได้อีกชื่อว่า ซึ่งมีความหมายตรงโดยรวม คือ “ผักที่ปรุงด้วยน้ำสลัดอันมีส่วนประกอบของเกลือ” ในยุคแรกๆของการ การรับประทาน สลัด นั้นเป็นแค่การนำผักที่เราสามารถหาได้ รอบๆตัว รอบๆครัว แล้วนำมาปรุงทำเป็นอาหารอย่างง่ายๆ โดยมีส่วนผสมหลักคือ ผักใบเขียว , น้ำมันมะกอก, เกลือ และน้ำส้มสายชู เพียงเล็กน้อย ซึ่งสมัยนั้น วิวัฒนการของการปรุง “สลัด” ยังไม่มีการนำน้ำสลัด หรือ ซอสประภทต่างๆ มาเป็นส่วนผสม ดังเช่นปัจจุบันนี้ แต่เป็นเพราะ ความนิยมในการรับประทาน “สลัด” ที่มีมากขึ้น คนในยุคสมัยต่างๆ จึงได้นำความเจริญ มาช่วยในการปรับปรุงให้ “สลัด” […]