กลุ่มผู้ค้าสลากฯขอนแก่น บุกศาลากลางจังหวัด ค้านกองสลากฯยกเลิกโควตา

165

บริเวณด้านหน้าศาลากลาง จ.ขอนแก่น ได้มีกลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อยและกลุ่มผู้ค้าสลากเสรีที่ขึ้นทะเบียนกับจังหวัดและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กว่า 200 คนมารวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านคำแถลงการยกเลิกสิทธิซื้อและจองสลากฯ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เพื่อส่งถึงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการพิจารณาทบทวนมาตรการและคำสั่งดังกล่าว ท่ามกลางมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยกำหนดให้ผู้ชุมนุมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานศาลากลาง ก่อนที่นายจารึก เหล่าประเสริฐ รอง ผวจ.ขอนแก่นและ นายพิชัย วันตา ป้องกัน จ.ขอนแก่น จะเข้ามารับหนังสือและพูดคุยกับผู้ค้าสลากฯในเขต จ.ขอนแก่น จนเข้าใจกันก่อนที่ผู้ค้าทั้งหมดจะเดินทางกลับ

นายจักร เตสุกุล อายุ 45 ปี แกนนำกลุ่มผู้ค้าสลากฯ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า การรวมตัวดังกล่าวของกลุ่มผู้ค้าสลากฯ วันนี้เป็นเพียงบางส่วนตามการนัดหมายเพียงไม่กี่วัน เพื่อที่จะส่งเรื่องคัดค้านและให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นั้นได้ทบทวนมาตาการและคำสั่งการยกเลิกสิทธิ์ซื้อและจองสลากฯ โดยจะทำการยกเลิกในกลุ่มผู้ค้าสลากเสรี ทั่วประเทศ ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาสลากฯแพง ซึ่งหากมองขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้น ผู้ค้าสลากฯทั้งประเทศ มีมากกว่า 100,000 ราย ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้ค้าจำนวนไม่มากที่จะสามารถทำให้ราคาจำหน่ายสลากฯนั้นมีราคาแพงได้ เนื่องจากผู้ค้าเสรีฯที่ไดรับการจัดสรรสลากฯ ตามการลงรายชื่อผ่านทางจังหวัดและสำนักงานสลากฯนั้นมีสิทธ์ในการจองสลากฯมาจำหน่ายได้เพียงคนละ 5 เล่มเท่านั้น หรือคนละ 500 ใบ

“ หลังหวยออก หากมีสลากฯมาวางจำหน่ายนั้นยืนยันได้ว่าไม่ใช่ลอตเตอรี่ของผู้ค้าเสรีและผู้ค้ารายย่อยอย่างแน่นอน แต่เป็นสลากฯของกลุ่มผู้ค้าแบบโควตา ซึ่งข้อเท็จจริงนั้น หากหวยออกวันที่ 1 วันที่ 2-4 ของทุกเดือน กองสลากฯ จะจัดสรรลอตเตอรี่ให้กับผู้ค้าโควต้าก่อน ซึ่งผู้ค้าเสรี จะได้สลากฯในวันที่ 5 และหากงวดประจำวันที่ 16 เมื่อหวยออกแล้ว วันที 17-19 กองสลากฯจะจัดสรรสลากฯให้กับผู้ค้าโควตาก่อน ส่วนผู้ค้าเสรีจะได้รับสลากในวันที่ 20 ซึ่งในช่วงที่ผู้ค้าโควต้าได้รับสลากฯมาแล้วราคาก็จะปั่นขึ้นอย่างมาก จากต้นทุ70.4 บาทต่อใบก็จะแพงไปเป็นทอดๆ ดังนั้นหากจะยกเลิกสิทธิ์ ก็ควรที่จะพิจารณายกเลิกทั้งระบบและมาจัดสรรกันใหม่”

นายจักร กล่าวต่ออีกว่า การชุมนุมรวมตัวกันของผู้ค้าสลากเสรี ที่ได้รับสิทธิ์จำหน่ายสลากฯ วันนี้ไม่ได้มาเรียกร้องหรือมีเงื่อนไขใดๆ แต่ต้องการให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทบทวนมาตรการที่กำหนดออกมาตามที่ข่าวและข้อมูลที่ประชาชนทั้งประเทศได้รับทราบอยู่ในขณะนี้ดังนั้นหากมีการพิจารณาทบทวนยกเลิกก็ควรยกเลิกการจัดสรรสลากฯให้กับทุกกลุ่มทั้งกลุ่มผู้ค้าเสรีและกลุ่มผู้ค้าแบบโควต้า อย่ามาเลือกเฉพาะกลุ่มผู้ค้าเสรี ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ คนพิการ หรือประชาชนทั่วไป ที่ค้าสลากฯในแต่ละพื้นที่ เพราะบางคนทำนาฝนแล้ง ก็มาขายสลากฯเพื่อประทังชีวิต บางคนยึดเป็นอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งการแก้ไขปัญหาราคาสลากฯแพงนั้นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนและเข้มงวดอยู่แล้ว ดังนั้นการจะออกมายกเลิกสิทธิ์การจำหน่ายสลากฯในกลุ่มผ้าเสรีนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างมาก

ขณะที่นายจารึก เหล่าประเสริฐ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า เอกสารที่ได้รับจากกลุ่มผู้ค้าสลากฯขอนแก่น วนนี้จังหวัดจะส่งเรื่องไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปัญหาของประชาชนชาวขอนแก่น ที่เป็นความเดือดร้อนในระดับพื้นที่ ได้ส่งถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบจนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป

In front of the city hall in Khon Kaen province, a group of small lottery dealers and a group of free lottery dealers registered with the province and the government lottery office gathered to submit a letter opposing the declaration of cancellation of the right to buy and reserve lottery tickets. of the Government Lottery Office through Mr. Somsak Changtrakul, Governor of Khon Kaen Province, to send to the Government Lottery Office for reviewing such measures and orders Amid strict measures to control and prevent the spread of the COVID-19 virus, demonstrators are required to be in front of the City Hall office building. before Mr. Inscription Laoprasert, deputy governor of Khon Kaen province, and Mr. Pichai Wanta Pokkhon of Khon Kaen province will come to pick up books and talk to the lottery dealers in Khon Kaen province until they understand each other before all traders leave.

Mr. Chak Taesukun, 45 years old, the leader of the Khon Kaen lottery dealer group, said that such a gathering of lottery dealers Today is only partially based on a few appointments for a few days. In order to submit objections and to the Government Lottery Office has reviewed the rules and orders to cancel the right to buy and reserve the lottery It will be canceled among free lottery dealers across the country according to the way to solve the problem of expensive lotteries. which, if looking at the facts that happened There are more than 100,000 lottery dealers in the country, which is a small group of traders who can make the selling price of the lottery very expensive. because the free trader who has been allocated the lottery According to the list of names through the province and the lottery office has the right to reserve the lottery for only 5 copies per person, or 500 tickets per person.

“ After the lottery is released, if there is a lottery for sale, it can be confirmed that it is definitely not a free trader’s lotteries and a small trader. but is a lottery for a group of traders in a quota which fact If the lottery is issued on the 1st, the 2nd-4th of every month, the Lottery Division will allocate the lottery to the quota traders first. which free traders will receive the lottery on the 5th day and if the 16th draw, when the lottery is released on the 17-19th day, the lottery will allocate the lottery to the quota traders first As for the free traders, they will receive the lottery on the 20th. During the period when the quota traders have received the lottery, the price will fluctuate greatly, from the cost of 70.4 baht per ticket, it will be expensive. Therefore, if the right to cancel should consider canceling the entire system and allocating a new one.”

Mr. Chak added that A gathering of free lottery dealers that has been granted the right to sell lottery tickets Today did not come to claim or have any conditions. But want the Government Lottery Office to review the measures set out according to news and information that people in the whole country are aware of at the moment, so if there is a review to cancel, it should cancel the allocation of the lottery to all groups. Free traders and quota traders Do not choose only the free trader group. Most of them are elderly people, people with disabilities or the general public. at the lottery in each area because some people cultivate drought came to sell lottery tickets to sustain life Some people use it as their main occupation to provide for their families. In order to solve the problem of high lottery prices, the Government Lottery Office has clear and strict measures and operating guidelines. Therefore, to cancel the right to sell lotteries in the Saree fabric group is very inaccurate.

while Mr. Inscription Laoprasert, deputy governor of Khon Kaen province, said that the documents received from the Khon Kaen lottery dealers In this section, the province will send the matter to the Government Lottery Office and relevant agencies. for the problems of the people of Khon Kaen which is a problem at the local level has been sent to the responsible unit leading to further problem solving