กลุ่มโคขุนหนองแหน ยโสธร

420

กลุ่มโคขุนหนองแหน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านปศุสัตว์แห่งใหม่ของจังหวัดยโสธร พร้อมเปิดฟาร์มต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสกับวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนคนเลี้ยงโคขุนคุณภาพที่ประสบความสำเร็จในระดับประเทศ โชว์ความแสนรู้ของโคที่เลี้ยงเสมือนหนึ่งสัตว์เลี้ยงแสนรัก พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องของการรวมกลุ่มและการเลี้ยงโคขุนสร้างรายได้ นักท่องเที่ยวสามารถไปเช้าเย็นกลับหรือพักค้างคืนได้ในรูปแบบของโฮมสเตย์ อีกทั้งมีเนื้อโคขุนจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจนำไปประกอบอาหารกันที่บ้านได้ในราคาย่อมเยาว์

ที่อยู่ หมู่ 7 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม ยโสธร ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร

Information on Khun Nong Nam, a new agricultural tourism attraction of Yasothon Province, ready to open farms to experience the livelihoods of the cattle farming community, where the situation of success at the national level shows the silence of the cattle. Raising the same, a loving pet, and providing knowledge on the matter of grouping and raising cattle, generating income for the morning and evening or staying for a night in the form of a homestay. There are also cattle for sale. With interesting activities that can be assembled at home at a wealthy price

Address: Village No. 7, Nong Na Subdistrict, Mueang Yasothon District, Nong Na, Kutan District, Yasothon Province