กองสลากบุรีรัมย์​ หาตัวแทนอีสานใต้ขายสลาก 80 บาท​

30

ที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์(เขากระโดง) ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ให้กับตัวแทนจำหน่ายสลากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสลาก 80 เพื่อให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่ได้เข้าร่วมโครงการรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการสลาก 80 และทำการคัดเลือก (Random) กรณีพื้นที่ที่มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเกิน 1 ราย ซึ่งได้มีตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ที่รับมอบอำนาจแทนจาก จ.นครราชสีมา จ.มหาสารคาม จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.อำนาจเจริญ จ.ชัยภูมิ จ.ยโสธร จ.สุรินทร์ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.บุรีรัมย์ รวมจำนวนตัวแทนจำหน่าย 423 ราย เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งยังได้มีการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงครั้งนี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting ด้วย ทั้งนี้​ โครงการสลาก 80 เป็นมาตรการหนึ่ง ในการบรรเทาความรุนแรง ของปัญหาสลากเกินราคา โดยมุ่งหมายให้มีจุดจำหน่ายสลาก ที่มีรูปแบบเดียวกัน ที่ประชาชนสามารถหาซื้อสลากได้ตามราคา ด้วยการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชั่น ซึ่งจะเป็นการควบคุมการจำหน่ายให้ตัวแทนจำหน่าย ขายสลากตามราคาที่กำหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบการซื้อ-ขายสลากได้ จากระบบแอปพลิเคชัน เป๋าตังและถุงเงิน เพื่อให้ประชาชนสามารถหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ในราคา 80 บาท จากจุดจำหน่ายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยตัวแทนจำหน่าย นอกจะได้รับสลากไปจำหน่ายจากเดิมจุดละ 5 เล่ม หรือ 500 ฉบับ เพิ่มขึ้นอีก 20 ฉบับ หรือ 2,000 เล่ม รวมเป็นจุดละ 25 เล่ม หรือ 2,500 ฉบับ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมนโยบายภาครัฐ ในด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการซื้อ-ขายสลาก และเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างสำนักงานสลากฯ และ ธนาคารกรุงไทย สนับสนุนโครงการสลาก 80 บาท ผ่านแอปเป๋าตังและถุงเงิน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจำหน่ายสลากเกินราคา และเพื่อให้การดำเนินโครงการสลาก 80 จำนวนไม่เกิน 1,000 จุด ได้ทั่วประเทศ ภายในงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565​ นี้

Comments

comments