กาฬสินธุ์เร่งเสริมถนน ป้องกันมวลน้ำชี

149

จากการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำชี พื้นที่ อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เขตติดต่อกับ จ.มหาสารคาม โดยสถานการณ์ล่าสุด มวลน้ำจาก จ.ขอนแก่น ที่ไหลลงสู่แม่น้ำชี ได้เริ่มไหลมาถึงพื้นที่แล้วและเริ่มเอ่อหนุนสูงขึ้น บางจุดไหลผ่านเข้ามาตามท่อระบายน้ำ ส่งผลให้ระดับน้ำหนุนสูงและเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตร และไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ และใกล้จะท่วมเส้นทางคมนาคม โดยเฉพาะถนนสายบ้านท่าแห่ ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย กับบ้านใคร่นุ่น ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ทั้งนี้ นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอฆ้องชัย และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ อบต.ลำชี นำเจ้าหน้าที่ กำลังพล และรถบรรทุกดินเข้าเสริมถนนสายดังกล่าว เพื่อป้องกันน้ำเอ่อท่วมถนน และพื้นที่การเกษตร พร้อมนำยุทโธปกรณ์ติดตั้ง เช่น เครื่องสูบน้ำ เรือท้องแบน เตรียมความพร้อมรับมือและช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

ขณะที่เขื่อนวังยาง ซึ่งกั้นแม่น้ำชีระหว่าง จ.กาฬสินธุ์-จ.มหาสารคาม นายไมตรี สุวรรณศรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (เขื่อนวังยาง) พร้อมเจ้าหน้าที่ยังเฝ้าระวังสำรวจความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อน และเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิด

From monitoring the water situation in the Chi River, in the area of ​​Khong Chai District, Kalasin Province, adjacent to Maha Sarakham Province, by the latest situation, the mass of water from Khon Kaen Province that flows into the Chi River has begun to flow to the area and began to erupt Some points flow through the sewers. As a result, high water levels and flooded agricultural areas. and climbed higher and higher and close to flooding the communication route Especially Ban Tha Hae Road, Lam Chi Subdistrict, Khong Chai District, and Ban Khinun District, Makha Subdistrict, Kantharawichai District, Maha Sarakham Province

Mr. Thanatorn Srinak, head of the Office of Disaster Prevention and Mitigation, Kalasin Province, Mr. Ekarat Misa, Khongchai District Chief and the Mobile Development Unit 24, the Regional Development Office 2, the Military Development Command Unit and the Lamchi Subdistrict Administrative Organization, led personnel and dump trucks to reinforce the said road. to prevent flooding on the road and agricultural area Ready to install equipment such as water pumps, barge, prepare to deal with and help people 24 hours a day.

while Wang Yang Dam which separates the Chi River between Kalasin Province – Maha Sarakham Province, Mr. Maitree Suwansri, Head of the Department of Water Supply and Maintenance No. 3 (Wang Yang Dam), with officials still monitoring the stability of the dam and closely monitor the water level