กาฬสินธุ์ จัดใหญ่ประกวดควาย งานนมัสการหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์

20

วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูสิทธิวราคม ดร. เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน ร่วมแถลงข่าวในการจัดงานประจำปี “งานนมัสการหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์” ในโครงการทำดีเพื่อพ่อสานต่อพระราชปณิธาน (รัชกาลที่๙) นมัสการหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ยลวิถีเขื่อนลำปาว ประจำปี 2565” มีกำหนดจัดงานในวันที่ 3-7 ธันวาคม 2565 โดยมีนางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม ดร.สมจิตร กันธาพรม จากคุ้มควายกาฬสินธุ์ นายพิเชิษฐ์ ปรีจิตต์ กำนันตำบลนิคม นายสากล สิริมา ประธานสภา ทต.นิคม และสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมงานแถลงข่าวอย่างพร้อมเพรียง

พระครูสิทธิวราคม ดร. เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ (ธ) กล่าวว่า กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ชาวบ้านและคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรม ซึ่งได้กำหนดจัดในวันที่ 3-7 ธ.ค.65 สำหรับแนวคิดที่ริเริ่มจัดขึ้นมาจากความต้องการที่จะร่วมบูรณาการภายใต้ บวร คือ บ้าน วัด ราชการ ที่เชื่อมโยงกันผสานเป็นหนึ่งเดียวกันในการต่อยอดให้เกิดเป็นงานประจำปี ที่จะส่งเสริมให้อำเภอสหัสขันธ์ หรือตำบลนิคม มีงานประจำปีที่ลูกหลานจะใช้เป็นเวทีในการแสดงออกเชิงอัตลักษณ์ในด้านศิลปวัฒนธรรม ปีนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมหลากหลาย ซึ่งต่อยอดจากการจัดงานครั้งที่ 1 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบุญการตักบาตร ถวายข้าวสารอาหารแห้งรอบพระพุทธเจดีย์ศรีสัตตราช การปฏิบัติธรรม และทำวัตรเย็น ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ร่วมกันทุกวัน