ก่อนเวียนเทียนไหว้พระธาตุพนม แต่ไม่ตกเหมือนสั่งได้

27

ที่ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอธาตุพนม นำข้าราชการ  ประชาชน นักท่องเที่ยว พุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยชาวลาว ร่วมทำบุญประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม พร้อมกราบไหว้ขอพรองค์พระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อายุเก่าแก่กว่า 2,500 ปี ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุ หรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมถึงถวายเครื่องสักการะบูชา เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา อาสาฬหบูชา และเทศกาลวันเข้าพรรษา ทั้งนี้ก่อนที่จะมีการประกอบพิธีเวียนเทียน ประมาณ 30 นาที ได้เกิดเมฆฝน ลมพายุ พัดปกคลุมไปทั่วบริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และพื้นที่เขตเทศบาลตำบลธาตุพนม แต่สุดท้ายในช่วงประกอบพิธีเวียนเทียน ฝนกับไม่ต้อง เหมือนสั่งได้  ทำให้พุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยชาวลาว ได้ร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา ถึงแม้ภายหลังจะมีฝนตกลงมาโปรยปรายแต่ยังสามารถร่วมพิธีเวียนเทียนจนแล้วเสร็จ 

At Wat Phra That Phanom Woramahawihan, That Phanom District, Nakhon Phanom Province, Phra Thep Woramuni, the abbot of Wat Phra That Phanom Adviser of the Dean Region 10 is the chairman of the Sangha, along with Mr. Pitanon Panya, Sheriff That Phanom, leading government officials, people, tourists, Buddhists, both Thais and Laotians. Participate in making merit by performing a candlelight procession around Phra That Phanom and pay respect to Phra That Phanom Sacred things of the country More than 2,500 years old or the sternum of the Lord Buddha including offering sacrifices to be auspicious On the important religious day Asanha Bucha and the festival of Buddhist Lent However, about 30 minutes before the candle light procession, rain clouds and stormy winds prevailed over the area of ​​Wat Phra That Phanom Woramahawihan. and the area of ​​That Phanom Subdistrict Municipality But in the end, during the candle-lighting ceremony, there is no need for rain, like you can order. make buddhist both Thai and Lao people have joined together to perform a candle-lighting ceremony as an offering to the Buddha Even after it rains down, you can still attend the candlelight procession until the end.