ขอนแก่นรอด โควิด ตรวจแล้ว ผลออกเป็นลบ

216

เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 7 ธ.ค.2563 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดยังคงยืนยันในทุกมาตรการคุมเข้มจากสถานการณ์โควิด-19 ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด โดยที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อมีความพร้อมตลอดเวลา มีการคัดกรองอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ที่ได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นและเข้มงวดมาตั้งแต่เดือน ต.ค. โดยมีการตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อตรสจสอบข้อมูลเฉพาะทางในทุกเรื่องและทุกข้อมูลเบาะแส ทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ซึ่งคณะทำงานจะสามารถเข้าตรวจสอบได้ทันที

“จุดเชื่อมต่อ คมนาคม ทั้ง สถานีขนส่ง,สถานีรถไฟและสนามบิน มีการคัดกรองอย่างเข้มงวด และหลังจากที่ส่วนกลางมีการสั่งการเร่งด่วนโดยเฉพาะในเรื่องของการลัดลอบหลบหนีเข้าเมือง จังหวัดได้มีคำสั่ง ให้ผู้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงได้ไปแสดงตนต่อ อสม.,กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ขณะเดียวกันทั้ง 26 อำเภอเรามีการเตรียมความพร้อมของทุกโรงพยาบาล ซึ่งถ้าเทียบกับเมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ที่เป็นช่วงของการระบาด วันนี้อุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องความดันลบเราพร้อมมาก ทั้งจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า เราได้รับความร่วมมือกับจากประชาชนเป็นอย่างดี จะเห็นได้จากการจัดงานรวมขนาดใหญ่ เช่นรำบวงสรวง และงานไหม มีการดับเบิลเช็คคัดกรอง ให้คนมาร่วมงานไหมสวมหน้ากากอนามัย และขอให้ประชาชนช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาด เราทำสำเร็จมาแล้วแลพขอให้ช่วยกันต่อ ทั้งในเรื่องของการรักษาระยะห่าง รับประทานอาหารด้วยช้อนกลางส่วนตัว ล้างมือบ่อย ๆ และ ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิด

Comments

comments