ขอนแก่นเดินหน้ารับมือ “โอไมคอน”

50

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น ยังคงเฝ้าติดตามและเฝ้าระวังในสาถนการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการประกาศพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ “โอไมคอน” แล้วในประเทศไทย ดังนั้นมาตรการเชิงรุก ที่สำคัญคือการตรวจเข้มการเดินทางเข้าและออก จังหวัด โดยฝ่ายควบคุมโรคจะต้องตรวจสอบรายชื่อผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ทั้งโดยเที่ยวบินพาณิชย์,รถโดยสารเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคและรถไฟ ที่ขณะนี้การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนทุกประเภททั้งที่มีต้นทาง ปลายทาง จากขอนแก่น และเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคโดยแวะพักที่ขอนแก่น เริ่มกลับมาให้บริการกันอย่างมากแล้ว ตามนโยบายและแนวทางการเปิดประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรวจสอบการเดินทางของคนสัญชาติแอฟฟริกา หรือผู้ที่เดินทางมาจากกล่มประเทศในทวีปดังกล่าว แม้จะเข้ารับการคัดกรองหรือตรวจเชื้อจากที่สยามบิน ตามมาตรการการเข้าประเทศแล้ว หากเข้ามาในเขตขอนแก่น จะต้องรายงานตัวผ่านคิวอาร์โค้ดที่จังหวัดกำหนดอีกขั้นตอนหนึ่งด้วย

“ขณะนี้ด่านควบคุมโรคของจังหวัดที่ตั้งอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น ได้ทำการตรวจคัดกรองและตรวจสอบรายชื่อการเดินทางของผู้ทีเดินทางมากับเที่ยวบินพาณิชย์ทุกเที่ยวบิ ซึ่งปัจจุบันขอนแก่นมีเส้นทางพาณิชย์ทำการบินแบบไปและกลับวันละกว่า 37 เที่ยวบิน เชื่อมตอทุกภูมิภาคของไทย ซึ่งการตรวจเข้มแบบตรวจซ้ำอีกครั้งจากพื้นที่ต้นทางจึงเป็นมาตรการที่จังหวัดจะลดหย่อนไม่ได้ เช่นเดียวกันด่านตรวจคัดกรองที่ สถานีขนส่งและสถานีรถไฟ ที่ยังคงดำเนินการอย่างเข้มงวดเช่นกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความอุ่นใจให้กับนักเดินทางและประชาชนชาวขอนแก่น รวมทั้งการขอความร่วมมือไปยังผู้ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟฟริกา หรือชาวแอฟฟริกา ที่เดินทางเข้าเขตขอนแก่น ทั้งมาในรูปแบบท่องเที่ยว,ศึกษาต่อ หรือแบบเยี่ยมเยือนก็ขอให้แสดงตนกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อรับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังตามแนวทางที่จังหวัดไว้อย่างเข้มงวดด้วย”

นายสมศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า วันนี้ขอนแก่นมีผู้ป่วยติดชเอโควิด-19 รายใหม่ 11 คน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรการควบคุมและป้องกันตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ที่ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการกันอย่างเข้มงวด และรัดกุมในทุกๆด้าน ซึ่งนอกจากมาตรการที่เข้มงวดแล้ว การปฎิบัติตนของชาวขอนแก่น ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การเว้นระยะห่าง การหลีกเลี่ยงการสัมผัสในพื้นที่ต่าง หรือการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่นิวนอมอล จะเป็นส่วนที่ช่วยให้สถานการณ์การระบาดในพื้นที่นั้นอยู่ในวงที่จำกัด คู่ขนานกับการทยอยการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งฝ่ายการแพทย์ ได้ให้บริการวัคซีนแล้วทุกยี่ห้อ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการฉีดวัคซีนตามประกาศที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งขณะนี้คนขอนแก่นได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 1,056,379 คน คิดเป็นร้อยละ 84.1 ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยยังคงมีผู้ที่ยังไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนอยู่ที่ 199,793 คน ดังนั้นจึงเป็นมาตรการที่สำคัญที่หน่วยบริการวัคซีนทั้งจังหวัดจะต้องกำหนดแผนงานเชิงรุกในการดำเนินการแดวัคซีนให้กับส่วนที่เหลือเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโควิด-19 ทั้งจังหวัดที่ครบถ้วน ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป

Comments

comments