ขอนแก่นเปิดรพ.สนามเพิ่ม 3 แห่งรับมือโอไมครอน

123

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นระลอกใหม่ในขณะนี้ โดยเฉพาะกับการแพร่กระจายของสายพันธุ์โอไมคอนทำให้การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อวาระเร่งด่วน ได้มีมติเพื่อสอดรับและยกระดับมาตรการจากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ด้วยการอนุมัติให้มีการเปิดโรงพยาบาลสนาม จ.ขอนแก่น 3 แห่งประกอบด้วย รพ.สนาม กองพลทหารม้าที่ 3 (พล ม.3) อ.น้ำพอง,รพ.สนาม พุทธมณฑลอีสาน และ รพ.สนามวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น เพื่อให้การบริหารจัดการเตียงรักษาผู้ป่วยและการดำเนินงานทางการแพทย์เป็นไปอย่างคล่องตัวนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ เนื่องจาก รพ.สนามขอนแก่น แห่งที่ 26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในความรับผิดชอบของ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.นั้น รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเต็มพิกัดแล้ว

“ยืนยันว่าเตียงรองรับผู้ป่วยและฝ่ายการสาธารณสุขของจังหวัดนั้นพร้อมต่อการรักษาและรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้ขอนแก่น มีเตียงรองรับผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 3,892 เตียง ใช้งานอยู่ในขณะนี้ 2,369 เตียง ขณะนี้ยอดจำนวนผู้ป่วยสะสมของจังหวัดล่าสุดวันนี้รวม 2,369 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจึงมีมติในการสั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหารต่างๆทั้งจังหวัดต่ออีก 7 วัน คือตั้งแต่วันที่ 7-17 ม.ค. รวมทั้งพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวหรือบลูโซน 7 จังหวัดที่ต้องยึดตามมติคระกรรมการควบคุมโรคดังกล่าวด้วย สถานศึกษาจากทุกสถาบันยังคงมีกำหนดการปิดการเรียนการสอนต่อไปและจัดระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ขณะที่งานเทศกาลไหมนานาชาติฯที่กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงปลายเดือน ม.ค.นี้ให้เลื่อนออกไปก่อน เช่นเดียวกันกับงานแข่งขันกลองยาวประเพณีของ เทศบาลตำบลพระลับ และงานประเพณีหรือกิจกรรมต่างๆในแต่ละพื้นที่ที่เสนอเข้ามาในขณะนี้ให้เลื่อยออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น”

Mr. Somsak Changtrakul, Governor of Khon Kaen Province, revealed that due to the epidemic of the Covid-19 virus that is emerging a new wave at the moment Especially with the spread of the Omikon strain, the Communicable Disease Control Committee meeting is urgent. Has resolved to comply with and enhance measures from the situation that is currently occurring. With approval to open 3 Sanam Hospitals in Khon Kaen Province, consisting of Sanam Hospital, 3rd Cavalry Brigade (Phon M.3), Nam Phong District, Sanam Hospital Phutthamonthon Isan and Sanam Wittayalai Disaster Prevention and Mitigation District 6 Khon Kaen Hospital in order to streamline the management of patient beds and medical operations quickly and in a timely manner because Khon Kaen Stadium 26 Khon Kaen University in the responsibility of Srinakarin Hospital Faculty of Medicine, KKU, has already received the patient’s treatment at full capacity.

“Confirm that the hospital bed and the provincial health department are ready to treat and deal with the situation that is going on. which now Khon Kaen There are a total of 3,892 beds for patients. 2,369 beds are in use at the moment. Currently, the total number of patients in the province today totals 2,369 and 1 death. However, with the situation, the Communicable Disease Control Committee Consequently, there was a resolution to ban the sale of alcoholic beverages in restaurants in the province for another 7 days, ie from January 7-17, including the pilot areas of tourism or blue zones in 7 provinces that must adhere to the resolution. the committee for the control of such diseases as well Schools from all institutions will continue to schedule closures and continue to organize online teaching and learning systems until further notice. while the International Silk Festival is scheduled to organize activities at the end of the month. This January has to be postponed. as well as the traditional long drum competition of Phra Lap Subdistrict Municipality And the customs or activities in each area that are now proposed to be postponed until the situation improves.”