ขอนแก่นแต่งเมืองด้วยไฟนับล้านดวง รับปีใหม่

59

บริเวณสวนสาธารณะประตูเมือง ริม ถ.มิตรภาพ เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาฯและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยในการประดับตกแต่งเมืองด้วยไฟนานาชนิดนับล้านดวง เพื่อต้อนรับฤดูกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และนโยบายการเปิดเมืองเปิดประเทศตามที่รัฐบาลกำหนด โดยคณะได้เริ่มจากการตรวจสอบการตกแต่งกระติ๊บข้าวเหนียว “ออนซอน ขอนแก่น” ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองขอนแก่น ที่ขณะนี้การประดับตกแต่งเสร็จสิ้นไปแล้วกว่า 80% การตรวจสอบการติดตั้งโคมไฟรูปดอกคูณ สัญลักษณ์ของจังหวัดที่ติดตั้งอยู่บริเวณเสาไฟส่องสว่าง ทั้ง 2 ฟากฝั่งถนนตั้งแต่บริเวณสี่แยกประตูเมือง ไปจนถึงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ระยะทางประมาณ 600 เมตร การตกแต่งซุ้มประตูเมือง การติดตั้งน้ำตกออนซอนขอนแก่น และบริเวณภายในศาลหลักเมือง ที่คณะทำงานยังคงเร่งดำเนินการติดตั้งและทดสอบระบบไฟต่างๆเพื่อให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้การดำเนินงานมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 80 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือภายในวันที่ 20 ธ.ค. การประดับตกแต่งเมืองดวงดวงไฟนานนิดนับล้านดวง ในการแสดงถึงเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง และสนองต่อนโยบายการเปิดเมืองเปิดประเทศของรัฐบาล ที่ขณะนี้บรรยากาศการท่องเที่ยวแบบนิวนอมอลนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว ภายใต้มาตรการป้องันตนเองของทุกคนที่เข้มงวดและคุ้นชินในแนวทางปฎิบัติ รวมไปถึงท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่นิวนอมอล ที่งดการรวมกลุ่ม และการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมกันเกินหว่าที่ ศบค.กำหนด ดังนั้นการเนรมิตพื้นที่ที่จัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ปีใหม่ทุกปี ที่ปีนี้แม้จะงดการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่การประดับตกแต่งเมืองให้มีสีสัน ขานรับกับนโยบายการเปิดเมืองเปิดประเทศของรัฐบาล จึงยังคงต้องดำเนินการต่อไป ด้วยการจัดเตรียมพื้นที่ 5 ส่วนหลักที่สำคัญที่เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มาออนซอนขอนแก่น แม้จะไม่สนุกสนานรื่นเริงแต่ก็เป็นเมืองที่มีเสน่ห์และน่าหลงใหลและได้ถูกถ่ายทอดด้วยประติมากรรมไฟนานาชนิดจากความตั้งใจของเทศบาลฯ และจากความตั้งของคนขอนแก่น ที่จะร่วมเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่แบบวิถีใหม่นิวนอมอลที่กำลังจะเกิดขึ้น

“ ออนซอน ถือเป็นภาษาอีสาน ภาษาถิ่น ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งหมายถึงความมีเสน่ห์และน่าหลงใหล ดังนั้นการกำหนดแต่งเมืองภายใต้นิยามของคำว่าออนซอน ให้กับเมืองขอนแก่น “ ONZON KHONKAEN” ที่เริ่มจากกระติ๊บข้าวเหนียว สัญลักษณ์คู่เมืองขอนแกนมาอย่างช้านานที่ถูกตกแต่งด้วยไฟแสงสี และข้อความที่สวยงาม จะเป็นจุดถ่ายภาพที่สำคัญและสวยงามอย่างมาก และเมื่อมาถ่ายภาพที่กระติ๊บข้าวเหนียวแล้ว นักท่องเที่ยวยังคงเดินเที่ยวชมความสวยงามของดอกคูณ ที่ติดตั้งอยู่ที่เสาไฟสีโห ทั้ง 2 ฟากฝั่งถนน การตกแต่งประตูเมืองด้วยลายเส้น ที่คมชัดและข้อความสวัสดีปีใหม่ 2565 การตกแต่งน้ำพุออนซอนขอนแก่น และการประดับไฟภายในและโดยรอบศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ทั้งนี้การประดับตกแต่งไฟดังกล่าวจะทำการติดตั้งและเปิดไฟตลอดทั้งเส้นทางไปจนถึงวันที่31 ม.ค.2565”

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ตามประกาศของ ศบค.ที่กำหนดให้มีการคลายล็อคและอนุญาตให้แต่ละพื้นที่จัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ปีใหม่ได้ภายใต้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด แต่เพื่อความไม่ประมาทและเน้นหนักเรื่องความปลอดภัยจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เทศบาลฯจะยังคงงดจัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ปีใหม่ในปีนี้ แต่ยังคงไว้ซึ่งกิจกรรมทำบุญตักบาตรแบบวิถีไทยในวันที่ 1 ม.ค.เท่านั้น อย่างไรก็ตามจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดที่ลดลง ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวกล้าที่จะออกมาใช้ชีวิตและร่วมกิจกรรมต่างๆมากยิ่งขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสุข ความสนุกสนาน รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของชาวขอนแก่นได้กลับมาอีกครั้งภายใต้มาตรการป้องกันตนเองและการปฎิบัติตนตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

In the area of ​​Pratu Mueang Park, on the edge of Mittraphap Road, Khon Kaen Municipality Mr. Teerasak Teekhayuphan, Mayor of Khon Kaen City with the management team, council members and staff Visit the area to check the orderliness of decorating the city with millions of different types of lights. To welcome the season of happiness, New Year’s Eve, New Year’s Eve and the policy of opening the city to open the country as specified by the government. The group started by examining the decoration of the sticky rice kratip “Onson Khon Kaen”, which is considered an important symbol of Khon Kaen. At present, the decoration is over 80% complete. The symbol of the province installed on the light poles on both sides of the road from the city gate intersection. to the City Pillar Shrine Distance of about 600 meters. Decoration of the city arch. Installation of Onson Waterfall, Khon Kaen and the area inside the City Pillar Shrine The working group continues to expedite the installation and testing of various lighting systems in order to complete them within the specified time period.

Mr. Teerasak Teekhayuphan, Mayor of Khon Kaen City, said that at present, progress has been made for more than 80 percent, meeting the target. is within the 20th of Dec. to decorate the city with millions of lights for a long time To represent the festival of happiness, New Year’s Eve and New Year’s to come. and respond to the government’s policy of opening cities to open countries At this time, the atmosphere of New Normal tourism has already occurred. under the strict self-defense measures of everyone and familiar with the practice guidelines Including tourism in a new, new normal way to refrain from gathering and activities that have gathered more than those specified by the CCP, therefore, creating an area where New Year’s countdown activities are held every year This year, although the activities continued as the same as last year due to the situation. but to decorate the city to be colorful Responding to the government’s policy of opening cities to open countries therefore still have to continue by providing 5 main areas that are important to invite tourists to come to Onson Khon Kaen Although not fun, but it is a charming and enchanting city and has been portrayed by various fire sculptures from the intention of the municipality. and from the location of the Khon Kaen people to join in celebrating the new year in a new, new way that is about to happen

“ Onseon is an Isan language, a dialect that is widely used. which means charming and enchanting Therefore, the designation of the city under the definition of Onson. for the city of Khon Kaen, “ONZON KHONKAEN”, which started with a sticky rice bowl The symbol of the city of Khon Kaen for a long time that has been decorated with colorful lights. and beautiful messages It will be a very important and beautiful shooting point. and when it comes to taking pictures at the glutinous rice bowl Tourists still walk to see the beauty of the flowers. Installed at the Si Ho lamppost on both sides of the road, decorated with the city gates with stripes sharp and text Happy New Year 2022 decoration of Onson Khon Kaen fountain and the illumination in and around the City Pillar Shrine Such decorations will be installed and lighted along the entire route until January 31, 2022.”

Mayor of Khon Kaen He further said that according to the announcement of the BOE, the lockdown and allow each area to hold New Year’s countdown activities under strict control measures. But for the sake of caution and stress on safety from the situation that arises The municipality will continue to cancel New Year’s countdown activities this year. but still retaining the activities to make merit in the Thai way only on January 1 Make people and tourists dare to come out to live and participate in more activities. Which shows the happiness, fun, smiles and laughter of Khon Kaen people have returned under strict self-protection measures and compliance with public health safety standards.

Comments

comments