ขอนแก่น ประกาศยกระดับรับมือ “โอไมครอน”

180

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า จากยอดจำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะกับสายพันธุ์โอไมครอน ที่พบผู้ป่วยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทีมสอบสวนโรคได้ติดตามไทม์ไลน์และเร่งตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสัมผัสสูงในทุกพื้นที่อย่างเข้มงวด รวมทั้งการบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยที่ขณะนี้ยังคงยืนยันว่าเพียงพอต่อการรับผู้ป่วยตามแผนการบริหารจัดการเตียงผู้ป่วย ซึ่งขณะนี้ขอนแก่นมีผู้ป่วยสะสมอยู่รวมกว่า 1,000 ราย ในขณะนี้เตียงผู้ป่วยทั้งจังหวัดมีเกือบ 3,000 เตียง ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน แต่เพื่อความไม่ประมาทจึงสั่งการให้ฝ่ายสาธารณสุขเร่งประเมินสถานการณ์และบริหารจัดการเหตุการณ์ทั้งระบบ หากจำเป็นต้องเปิด รพ.สนาม ทางจังหวัดก็พร้อมที่จะทำทันทีเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

“เมื่อ ศบค.ประกาศยกระดับมาตรการที่เข้มข้นและเข้มงวด จากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจังหวัดก็ได้เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ทันทีเพื่อประเมินและติดตามสถานการณ์ในภาพรวม โดยเฉพาะกับการหารือในการที่จะขยายระยะเวลาการงดการจำหน่ายเครืองดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ในร้านอาหารออกไปอีก 7 วัน การเลื่อนการจัดกิจกรรมต่างๆ ออกไปในระยะนี้ เพื่อลดการรวมกลุ่มคนจำนวนมาด ขณะที่คลัสเตอร์ที่น่าเป็นห่วงนอกจากค่ายทหารแล้ว ยังคงมีอีกหลายส่วนที่ฝ่ายสอบสวนโรคยังคงเร่งลงพื้นที่ตรวจคัดกรอง เพื่อหาผู้ป่วยที่อาจจะตกค้างหรืออาจจะไม่กล้ามาพบแพทย์ได้เข้าสู่ระบบการรักษาและการควบคุมโรคทันที”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า จังหวัดยังคงเฝ้าจับตาพื้นที่สีแดงที่จะต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรอง ผู้ที่เดินทางมาจากกลุ่มจังหวัดดังกล่าวทั้งที่ ชลบุรี และอุบลราชธานี ที่จะต้องมีการตรวจคัดกรองอย่างเข้มวดทั้งที่ บขส.,สถานีรถไฟ และที่สนามบิน อย่างไรก็ตามขณะนี้รัฐบาลได้ประกาศให้ผู้ที่ครบกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดัข็มบูสเตอร์ เข็มที่ 3 ได้เข้ามารับการฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการวัคซีนใกล้บ้าน ซึ่งฝ่ายสาธารณสุขได้ประกาศเป็นมหกรรมวัคซีนเข็ม 3 ทั้งจังหวัดที่จะให้บริการวัคซีนทุกหน่วยบริการทางการแพทย์ในช่วง 10-13 ม.ค.ที่จะถึงนี้

Somsak Changtrakul, the governor of Khon Kaen Province, revealed that from the total number of confirmed cases of COVID-19 New ones that have continued to rise since the New Year season. especially with omicron species that continually found patients in the area The disease investigation team has tracked the timeline and hastened the screening of high-risk groups in all areas rigorously. including the management of the patient bed that is now still confirmed that it is sufficient to receive patients according to the bed management plan Currently, Khon Kaen has a total of more than 1,000 patients. Currently, there are nearly 3,000 hospital beds in the province, both in the public and private sectors. But as a precaution, the Public Health Department has been ordered to expedite the situation assessment and manage the entire incident system. If it is necessary to open a Sanam Hospital, the province is ready to do so immediately so that the treatment is fast and continuous.

“When the CCC announces to raise the level of rigorous and strict measures Due to the ongoing situation, the province called for an urgent meeting of the Communicable Disease Control Committee. immediately to assess and monitor the overall situation Especially with discussions on extending the period of refraining from selling alcoholic beverages in restaurants for another 7 days. out in this period to reduce the inclusion of large groups of people while the worrisome cluster besides the barracks There are still many parts that the disease investigation department continues to expedite the screening area. In order to find patients who may be left behind or may not dare to see a doctor, they must enter the system of treatment and disease control immediately.”

The governor of Khon Kaen province further said that The province continues to monitor red areas where screening will be tougher. Those traveling from the aforementioned provinces in both Chonburi and Ubon Ratchathani to have a rigorous screening test in spite of Bus Station, Railway Station and at the airport However, the government has now announced that those who are due for the third dose of the covid booster vaccination can be vaccinated at a nearby vaccination service. Which the public health department has announced a 3 needle vaccine exhibition in the province that will provide vaccines to all medical services during 10-13 Jan. This coming.