ขายที่ดินแถวบึงหนองคาย

1384

ขายที่ดิน แถว บึงหนองคาย จังหวัดหนองคาย ริมถนน ขนาดของที่ดิน 1 งาน 48 ตารางวา สนใจเดินทางมาชมได้ เป็นที่ดินติดริมถนน
เหมาะการค้าขาย หรือสร้างเป็นหอพัก ติดต่อเจ้าของที่ดิน 042412039 หรือ 0956643400