คนอิสานอยากเห็นคุณหญิงสุดารัตน์เป็นนายกฯ

120

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพล ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เผยผลสำรวจอีสานโพล (E-Saan Poll) เรื่อง “มุมมองคนอีสานกับการตั้งรัฐบาล”

พบว่า ผลงานและนโยบายพรรคเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือก ส.ส. ส่วนใหญ่ไม่พอใจการทำงานของ กกต. และคิดว่า กกต. จำเป็นต้องเปิดเผยคะแนนเลือกตั้งรายหน่วย และไม่พอใจการตั้ง ส.ว. เพื่อโหวตเลือกนายกฯ จากการสำรวจพบเสียงส่วนใหญ่ยอมรับคุณหญิงสุดารัตน์เป็นนายกฯ มากที่สุด และอยากให้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมากที่สุด หากตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากไม่ได้ เสียงจำนวนมากหนุนให้มีรัฐบาลแห่งชาติที่มี 1 พรรคเป็นฝ่ายค้าน
35727-1-1280x720
หัวหน้าโครงการอีสานโพล กล่าวว่า การสำรวจนี้มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นคนอีสานต่อการจัดการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาล ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2562 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,027 ราย กระจายตามสัดส่วนโครงสร้างประชากรในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

เมื่อสอบถามว่าอะไรคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อการตัดสินใจในการเลือก ส.ส. ครั้งที่ผ่านมา พบว่า อันดับหนึ่งร้อยละ 44.5 พิจารณาจากผลงานและนโยบายพรรค รองลงมาพิจารณาจากจุดยืนทางการเมือง และพิจารณาจากผลงานและประวัติผู้สมัคร ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากันคือ ร้อยละ 18.7 และร้อยละ 18.0 พิจารณาจากว่าที่นายกฯ

Comments

comments