จุดชมวิวพญากรูปี ศรีสะเกษ

451

จุดชมวิวพญากรูปี แหล่งท่องเที่ยวใหม่บนหน้าเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทย-กัมพูชา อ.ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ชมทัศนียภาพต้นกำเนิดห้วยสำราญ กั้นระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ-สุรินทร์ จุดชมวิวพญากรูปี แหล่งท่องเที่ยวใหม่บนหน้าเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทย-กัมพูชา อ.ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ชมทัศนียภาพต้นกำเนิดห้วยสำราญ กั้นระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ-สุรินทร์

Phaya Krupee Viewpoint A new tourist attraction on the front of the Phanom Dong Rak mountain range on the Thai-Cambodian border, Phu Sing District, Sisaket. See the scenery of the origin of Huai Samran. Separation between Sisaket – Surin province Phaya Krupee Viewpoint A new tourist attraction on the front of the Phanom Dong Rak mountain range on the Thai-Cambodian border, Phu Sing District, Sisaket. See the scenery of the origin of Huai Samran. Separation between Sisaket – Surin