ชมรมนกเป็ดน้ำนครพนม ขอร่วมว่ายน้ำข้ามโขง

133

นายอารมณ์ เวียงด้าน หรือครูไก่ ในฐานะตัวแทนชาว จ.นครพนม และตัวแทนชมรมนกเป็ดน้ำนครพนม เปิดเผยว่า สำหรับชมรมนกเป็ดน้ำนครพนม ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของคนรักกีฬาทางน้ำ จัดกิจกรรมทางน้ำว่ายน้ำโขงเพื่อสุขภาพ ขึ้นจากกลุ่มเล็กๆ จนมีการรวมกลุ่มกันหลาย 100 คน มีทุกช่วงอายุ ตั้งแต่เด็ก ลูกหลานเยาวชน จนถึงคุณตาอายุ เกือบ 90 ปี ยังสามารถร่วมกิจกรรมได้ ทุกวันจะพากันสวมชูชีพว่ายตามน้ำโขง เป็นกีฬาเพื่อสุขภาพวารีบำบัด ลดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย และยังเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นกีฬาทางเลือก ให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรม ยืนยันว่ามีความปลอดภัย เนื่องจากมีการสวมใส่ชูชีพ และตลอดแนวน้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร เคยว่ายน้ำโขง และเชื่อมั่นว่าปลอดภัย ไม่มีจุดน้ำวน ไม่มีโขดหินกลางน้ำ ที่จะเป็นอันตราย รวมถึงไม่มีสัตว์มีพิษ เพราะเป็นน้ำไหล ถึงแม้จะมีกระแสไหลเชี่ยวตามธรรมชาติ แต่มั่นใจปลอดภัย

สำหรับ กิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขงเพื่อการกุศลสนับสนุนช่วยเหลือโรงพยาบาลขาดแคลน ประกอบด้วย โรงพยาบาลนครพนม และ โรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว ภายใต้ชื่อ OneMan And The River ของ นักแสดงชื่อดัง โตโน่ ยอมรับว่าเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชม เพราะเป็นกิจกรรมเพื่อการกุศล ไม่ใช้งบประมาณรัฐ ในฐานะตัวแทนชาวนครพนม เชื่อมั่นว่า ทุกคนภาคภูมิใจที่โตโน่ เลือกพื้นที่ จ.นครพนม ให้ทุกคนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของน้ำโขง ปลูกจิตสำนึกให้มีการช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงเป็นการกระตุ้นนส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ของ จ.นครพนม ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น