ชาวขอนแก่น พร้อมใจปลูกข้าวนาบุญอารมณ์ดี ปลอดสารพิษ

122

ที่ไร่นาบุญ ภายในวัดป่าพุทธญาณรังสี ริมถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่น-กาฬสินธุ์  ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายศุภชัย  ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายวินัย  ทองทัพ กำนัน ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นำคณะญาติธรรม ในชุมชน และจากจังหวัดใกล้เคียง ร่วมลงแขกดำนา ในแปลงข้าวนาบุญ ซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมพื้นที่ 4 ไร่ สำหรับการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ปลอดสารพิษ หรือที่ญาติธรรมและคนในชุมชนเรียกว่าแปลงนาบุญ ซึ่งทางวัดได้ดำเนินการปลูกข้าวนาบุญปลอดสารพิษต่อเนื่องทุกปี ท่ามกลางสายบุญที่มาร่วมลงแขกดำนา สร้างความสนุกสนาน สร้างสีสัน รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ และความครื้นเครงจากขบวนกลองยาวพื้นบ้านและนางรำ ที่มาร้อง มารำ มาดำ มาเต้น ตลอดทั้งช่วงของการดำนาตลอดทั้งวัน ภายใต้มาตรการควบคุมและตรวจคัดกรองจากสถานการณ์โควิดอย่างเข้มงวด

นายศุภชัย  ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เป็นปีที่ 3 ที่ตนเองได้นำคณะญาติธรรมและสายบุญจากทั้งในเขตชุมชนและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมลงแขกดำนาข้าวไรซ์เบอรี่ ปลอดสารพิษ ในแปลงนาบุญแห่งนี้ ซึ่งเป็นแปลงข้าวที่ทางวัดได้จัดทำขึ้นเพื่อผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ปลอดสารพิษ แจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ ทั้งยังคงจำหน่ายในราคาถูก  ซึ่งรายได้ที่ได้นั้นจะนำมาสมทบกองทุนของทางวัดฯเพื่อใช้ในศาสนกิจของสงฆ์และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ซึ่งนอกจากากรร่วมลงแขกดำนาแล้ว ยังคงมีการรับมอบถุงยังชีพสำหรับการส่งต่อให้กับฝ่ายปกครอง ต.พระลับ นำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ “ จะเห็นได้ว่าข้าวปลอดสารพิษ โดยเฉพาะข้าวไรซ์เบอรี่ เป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่รักสุขภาพอย่างมาก ซึ่งทางวัดได้ปลูกข้าวนาบุญปลอดสารพิษ ทุกปี รวมทั้งยังคงเป็นข้าวอารมณ์ดี เพราะตลอดทั้งช่วงของการดำนา เหล่านางรำ และขบวนกลองยาวพื้นบ้านก็ได้มีสร้างสีสัน ความสนุกสนาน ครื้นเครง ทุกท่านดำนาไปด้วย ฟ้อนรำไปด้วย สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และคลายเหนื่อยให้กับผู้ที่มาร่วมลงแขกดำนาได้อย่างดีอีกด้วย” ปลัดจังหวัดขอนแก่น กล่าว