ชาวบ้านสีกายใต้ ร่วมแรงร่วมใจกัน สร้างสะพานไม้ เดินข้ามจากริมฝั่งแม่น้ำโขง ไปยังหาดทราย หวังเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่รับหน้าร้อน

1880

ชาวบ้านสีกายใต้ หมู่ 2 ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จำนวนหนึ่งได้ช่วยกันก่อสร้างสะพานไม้ โดยการนำไม้แผ่นหนา และไม้ไผ่ มาวางบนเรือหางยาวที่ทำเป็นทุ่น และทุ่นอีกจำนวนหนึ่ง ความยาว 35 เมตร มัดให้แข็งแรงให้กลายเป็นสะพานที่สามารถเดินจากฝั่งแม่น้ำโขงลงมายังพื้นที่ที่เห็นหาดทรายกลางแม่น้ำโขง
จากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีระดับลดลง จนทำให้เกิดหาดทรายในแม่น้ำโขงหลายจุด ที่บริเวณแม่น้ำโขงบ้านสีกายใต้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีหาดทรายเกิดขึ้น ชาวบ้านและผู้นำชุมชนจึงได้มีมติร่วมกันทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายหาดสำหรับเล่นน้ำโขงคลายร้อนในช่วงสงกรานต์ไปตลอดจนกว่าน้ำโขงจะเพิ่มระดับสูงขึ้นในหน้าฝน และให้ชื่อว่า หาดพัทยา 3 ชาวบ้านได้ลงขันร่วมกันได้เงิน 42,000 บาท และลงแรงมาช่วยกันสร้างสะพานไม้ เนื่องจากขณะนี้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงกำลังมีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ทำให้เกิดเป็นทางน้ำลึกประมาณ 3 เมตร หลังจากนั้นจึงเป็นหาดทรายกลางน้ำทอดยาวเป็นบริเวณกว้าง เมื่อทำสะพานไม้เสร็จแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้ไปเล่นน้ำโขง รวมถึงวางมาตรการดูแลความปลอดภัย จัดทำแนวเขตเล่นน้ำไม่ให้เกิดอันตรายและจะมีการนำสินค้าชุมชน อาหารเครื่องดื่ม จัดเป็นซุ้มร้านค้าไว้จำหน่ายให้เกิดรายได้แก่ชุมชนด้วย และคาดว่าจะแล้วเสร็จเปิดหาดเล่นน้ำได้ในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายนนี้

Comments

comments