ชาวบ้านหันที่ขอนแก่นรวมกลุ่มเลี้ยง “จิ้งโกร่ง” ขายรายได้งาม

108

ชาวบ้านหัน ต.พระบุ รวมกลุ่มเพาะเลี้ยง “จิ้งโกร่ง” ขายเป็นรายได้เสริมยามว่างเว้นจากงานในไร่ทำนา แก้ปัญหารายรับจากขายข้าว-ผลผลิตเกษตรได้แค่ปีละครั้งไม่พอใช้ โดยได้รับงบสนับสนุนจากเกษตรอำเภอพระยืน เผยจิ้งโกร่งหายาก ตลาดต้องการสูง

ในแต่ละวันชาวบ้านบ้านหัน ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น กว่า 20 คนใช้เวลาว่างหลังเลิกงานหรือว่างเว้นจากงานในเรือกสวนไร่นา มารวมกลุ่มเพาะเลี้ยง “จิ้งโกร่ง” ภายใต้โครงการ “กลุ่มเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ บ้านหัน” โดยได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน

ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง ทางกลุ่มได้ส่งขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่รับซื้อประจำ บางส่วนนำไปขายตามชุมชนใกล้เคียง สร้างรายได้เสริมอย่างน่าพอใจ แต่ละคนเริ่มมีเงินเก็บออม นางกรณ์กุลยา ประจวบ ประธานกลุ่มเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจบ้านหัน เล่าว่า สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืนมีโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย สมาชิกในหมู่บ้านเองก็ไม่มีรายได้เสริม นอกจากทำนาทำไร่มีรายได้รายปีเท่านั้น จึงเห็นพ้องต้องกันรวมกลุ่มหารายได้เสริมจากอาชีพช่วงระยะสั้น 2-4 เดือน จึงเสนอของบมา 100,000 บาท ทำโครงการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ

โดยเลือกเลี้ยง “จิ้งโกร่ง” เพราะมีผู้นิยมบริโภคกันมากไม่แพ้ จิ้งหรีด หรือแมงสะดิ้ง จึงสั่งซื้อพ่อแม่พันธุ์จิ้งโกร่งมาทดลองเลี้ยงในกล่องทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า พร้อมฝา สามารถเคลื่อนย้ายได้ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร และได้ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนขณะนี้เลี้ยงไว้แล้วกว่า 25 กล่อง

Comments

comments