ชาวบ้านเร่งทำสะพานไม้รอบ “ภูหนอง” รับ ธรรมชาติทะเลหมอก

329

ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน บ้านโนนสว่าง ต.บ้านม่วง อ.สังคม จังหวัดหนองคาย เร่งทำสะพานไม้รอบภูหนอง เพิ่มอีกประมาณ 30 เมตร จากเดิมที่มีอยู่เพียง 20 เมตร เพื่อให้สามารถรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปสัมผัสธรรมชาติและทะเลหมอกบนภูหนองได้เพิ่มมากขึ้นในช่วงวันหยุดยาวไปจนถึงปีใหม่ ซึ่งจะเป็นสะพานไม้บนภูที่ยาวที่สุดในจังหวัดหนองคาย

ที่จุดชมวิวมุมสูงและจุดทะเลหมอกภูหนอง ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคายผู้นำชุมชน นำโดยนายบุญชิน แก้วทำมัง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านโนนสว่าง ต.บ้านม่วง อ.สังคม และชาวบ้านโนนสว่าง ได้เร่งทำสะพานไม้รอบภูหนอง เพิ่มอีก 30 เมตร โดยเชื่อมต่อสะพานไม้เดิมที่มีอยู่เพียง 20 เมตร รวมเป็น 50 เมตร อยู่บนภูหนอง ด้านที่มองเห็นแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นจุดที่มีความสวยงามแม้ในวันที่ไม่มีทะเลหมอก เพื่อให้สามารถรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปสัมผัสธรรมชาติและทะเลหมอกบนภูหนองได้เพิ่มมากขึ้นในช่วงวันหยุดยาวไปจนถึงปีใหม่ ซึ่งจะเป็นสะพานไม้บนภูที่ยาวที่สุดในจังหวัดหนองคาย มีความคืบหน้าในการก่อสร้างสะพานไม้มากกว่าร้อยละ 60 แล้ว

Comments

comments