ชาวหนองนกทา โวยถนนลาดยางสร้างไม่ได้มาตรฐาน

28

ถนนลาดยาง จากสามแยกถนนยุทธศาสตร์สายเขมราฐ – มุกดาหาร ไปบ้านนาอุดม ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ระยะทางประมาณ 2 กม. เป็นหลุมเป็นบ่อมานาน หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ ส่งเจ้าหน้าที่ออกมาปะผุ ปรับปรุงซ่อมแซม ทุกปี สภาพก็ยังเหมือนเดิม โดยเฉพาะหน้าฝน สัญจรผ่านไปมาลำบากมาก อุบัติเหตุก็เกิดบ่อยครั้ง

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เข้าตรวจสอบแล้ว พบเป็นจริงตามที่ชาวบ้านร้องเรียน ชาวบ้าน อยากให้ผู้มีอำนาจ ออกมาตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่าถนนสายนี้ สร้างได้มาตรฐานหรือไม่ ใครกินอิฐหินดินทราย ต้องหาผู้รับผิดชอบมาลงโทษให้ได้ หรือจะปล่อยให้ชาวบ้านผู้ใช้รถใช้ถนน ทนเดินทางลำบากต่อไปอยู่อย่างนี้ก็ตามใจ

Nong Nok Tha residents complain that the asphalt road is not built to the standard

Lat Yang Road from the intersection of Strategic Road Khemarat – Mukdahan to Ban Na Udom, Nong Nok Tha Subdistrict, Khem Rat District, Ubon Ratchathani Province The distance is about 2 km. It has been a pothole for a long time. Responsible agency send officers out Renovated and repaired every year, the condition is still the same. especially the rainy season Traveling through it is very difficult. Accidents happen often.

Reporters have visited the area to check. It was found that the villagers’ complaints were true. Come out to check the facts that this road is built to the standard or not. Who eats the sandstone bricks? must find the responsible person to be punished or will let the villagers use the road endure the difficult journey, continue like this