ชาวอีสานกลับไปทำงาน ถ.มิตรภาพ ขาล่องเข้า กทม. คับคั่ง

125

สภาพการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข (ทล.) 2 ถ.มิตรภาพ ช่วงขาล่อง บริเวณหน้าโรงเรียนมหิศราธิบดี ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง เส้นทางสัญจรหลักลักษณะคอขวดก่อนเข้าสู่ ทล.204 ถ.เลี่ยงเมืองนครราชสีมา พบ รถยนต์จากภาคอีสานตอนบนทยอยแล่นผ่านเขตเมือง นครราชสีมา มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีปริมาณยานะพาหนะสะสมทั้ง 3 ช่องจราจร การเคลื่อนตัวค่อนข้างช้าและสลับหยุดนิ่ง เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 และเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยฮุก.31 นครราชสีมา สนธิกำลังอำนวยความสะดวกพร้อมเปิดช่องทางพิเศษให้รถสวนกันระหว่าง ทล.204 ตอน ถ.เลี่ยงเมืองนครราชสีมา กม.14+600–15+700 ถึงสะพานต่างระดับทางแยกโนนไทย รวมระยะทาง 1.100 กม. เร่งระบายรถที่ติดสะสมเป็นระยะหลายกิโลเมตร

ด้านนายชิตพล เหล่าอัน แขวงการทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 นครราชสีมา ในฐานะรับผิดชอบถนนทางหลวง เส้นทาง ต.กลางดง อ.ปากช่อง ถึงเขต เมือง นครราชสีมา เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (2 ม.ค) มีจำนวนยานพาหนะเดินทางเข้ากรุงเทพและพื้นที่ภาคกลางรวม 92,323 คัน โดยใช้ถนนมิตรภาพ ช่วงหลักกิโลเมตร 75 บริเวณเลียบอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว 72,344 คัน และใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือถนนมอเตอร์เวย์ หมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วง อ.สีคิ้ว-อ.ปากช่อง ระยะทาง 35.75 กม. ซึ่งเป็นทางยกระดับบนถนนมิตรภาพ จำนวน 19,979 คัน คิดเป็น 22 % ทั้งนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่ต้องการใช้มอเตอร์เวย์ ทำให้ปริมาณรถยนต์สะสมช่วงเข้า ถ.มอเตอร์เวย์ บริเวณด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง อ.สีคิ้ว ติดสะสมบน ทล.201 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์พร้อมขอความร่วมมือให้ใช้ ถ.มิตรภาพ เพื่อเร่งระบายรถยนต์ที่คับคั่งอยู่บน ถ.มอเตอร์เวย์

Traffic conditions on National Highway No. (Thor. Lor.) 2 Mittraphap Road, downstream section, in front of Mahisarathibodi School, Ban Pho Sub-district, Mueang District, the main thoroughfare of the bottleneck before entering Tor Lor. 204, Liang Rd. Nakhon Ratchasima City found cars from the upper northeastern region gradually passing through the city of Nakhon Ratchasima, heading to Bangkok continuously. As a result, there is a cumulative amount of vehicles in all 3 traffic lanes, moving quite slowly and alternating to a standstill. Nakhon Ratchasima Highway District Officers 1 and police officers, as well as volunteers from Rescue Unit Hook 31 Nakhon Ratchasima Sonthi are facilitating and opening a special lane for vehicles to park between the 204 part of the Bypass Road of Nakhon Ratchasima. 14+600–15+700 km. Arrive at the interchangeable bridge at Non Thai Intersection, a total distance of 1.100 km., accelerate draining the accumulated cars for several kilometers.

Chitaphon Lao An, Nakhon Ratchasima Highway District 2, Highway Office 10, Nakhon Ratchasima, as responsible for the highway road, route Klang Dong Subdistrict, Pak Chong District to Nakhon Ratchasima City District, revealed that yesterday (January 2) there were a number of vehicles traveling. Enter Bangkok and the central region, totaling 92,323 vehicles using Mittraphap Road. 75 km main range, along Lam Ta Khong Reservoir, Sikhio District, 72,344 vehicles and use the intercity highway or motorway No. 6, Bang Pa-in – Nakhon Ratchasima, Sikhio District – Pak Chong, a distance of 35.75 km, which is an elevated road. Mittraphap Road, 19,979 cars, representing 22%. Most road users want to use the motorway. causing the amount of cars to accumulate during the Motorway Rd. At the toll gate area, Sikhio District, next to the collection on Highway No. 201, Sikhio-Chaiyaphum Rd. Officials have publicized and asked for cooperation to use Mittraphap Road to speed up the drain of cars that are congested on the road. Motorway Rd.