ชาวอุดรแห่ร่วมลอยกระทง สวนสาธารณะหนองประจักษ์

41

บรรยากาศงานลอยกระทง ประจำปี 2564 ของจังหวัดอุดรธานี ปีนี้ไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 แต่ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาลอยกระทง ขอขมาพระแม่คงคา ตามประเพณีความเชื่อที่สืบต่อกันมา โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจเข้มตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 งานลอยกระทงปีนี้จังหวัดอุดรธานีร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อมีมติอนุญาตให้ลอยกระทงได้ แต่งดกิจกรรมต่างๆ บนเวที พร้อมตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ และตั้งเจลแอลกอฮอลล้างมือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และขอความร่วมมือประชาชนที่จะเข้ามาในพื้นที่ลอยกระทง ต้องฉีดวัคซีนยี่ห้อใดก็ได้อย่างน้อย 1 เข็ม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการ

และจากการลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศบริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม สวนสาธารณะหนองสิม และสวนสาธารณะหนองบัว ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี พบว่าปีนี้ไม่มีแม่ค้ามาตั้งแผงขายกระทง หรือสินค้า บริเวณคันคูรอบ ต่างจากปีที่ผ่านซึ่งจะมีการตั้งเรียงรายกัน สำหรับประชาชนที่มาจะมาเป็นครอบครัว ก๊วนหนุ่มสาวและคู่รัก สำหรับกระทงนั้นบ้างก็นำมาเองบ้างก็หาซื้อจากร้าน ส่วนวัสดุทำกระทง ก็ยังคงเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

Atmosphere of Loy Krathong Festival Year 2021 of Udon Thani Province This year is not as busy as last year due to the Covid-19 situation, but there are still people gradually coming to Loi Krathong. Ask for forgiveness from the goddess Ganga. according to tradition with public health officials to strictly inspect the measures to prevent the spread of COVID-19

This year’s Loi Krathong event in Udon Thani province, together with the Communicable Disease Committee, has approved to allow Loi Krathong. suspend activities on stage and set up screening points according to preventive measures against COVID-19 both temperature check And set alcohol gel to wash hands, keep distance, wear a mask. and asking for the cooperation of people who will enter the Loy Krathong area Must be vaccinated with at least one brand of vaccination, which most people follow government measures.

and from field visits to monitor the atmosphere around Nong Prajak Sillapakhom Park Nong Sim Public Park and Nong Bua Park within the municipality of Udon Thani Found that this year, there are no vendors to set up stalls selling krathongs or products in the Kan Khu Rob area. different from last year, which will be lined up For people who come as a family a group of young people and lovers As for the krathongs, some bring their own, some buy them from the shop. The material for making a krathong It is still an environmentally friendly material. can decompose naturally

Comments

comments