ซี.พี.ลาวส่ง มอบไข่ไก่ 7,500 ฟอง ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

152

แทนบริษัท ซี.พี.ลาว จำกัด มอบไข่ไก่ 7,500 ฟอง พร้อมน้ำดิ่มให้แก่สำนักงานแขวงอัตตะปือประเทศ สปป.ลาว

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เขื่อนเวเปียน-เซน้ำน้อยแตก เป็นการเร่งด่วน พร้อมบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นขณะที่ผู้บริหารและพนักงานเครือซีพีและซีพีเอฟ ในกลุ่มประเทศ CLMVยังร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือชาว สปป.ลาวด้วย

ทั้งนี้ กลุ่มเครือซีพีและกลุ่มบริษัทซีพีเอฟ ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนสปป.ลาวทุกคนปลอดภัยและ สถานการณ์คลี่คลายอย่างรวดเร็ว

Comments

comments