ตลาด 100 ปี เมืองย่า นครราชสีมา

273

ตลาด 100 ปี เมืองย่า ตลาดใจกลางเมืองโคราช สไตล์วินเทจย่านสวายเรียง โคราช ของกินเพียบ แหล่งนัดพบหลังเลิกงานของคนโคราช ข้อมูลเพิ่มเติม รถยนต์จากตัวเมืองนครราชสีมา ไปตลาด 100 ปีเมืองย่า จะห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร ให้มุ่งหน้าตรงไปทางถนนมุขมนตรี แล้วขับรถตรงไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบตลาด 100 ปีเมืองย่าซ้ายมือ รอยู่ติดถนน ป้ายชัดเจน (ท่านที่ไปที่ตลาด 100 ปีเมืองย่า แนะนำให้ใช้รถส่วนตัวหรือรถนำเที่ยวจะดีกว่า จะสะดวกที่สุด)

นักท่องเที่ยวที่จะไปตลาด 100 ปีเมืองย่า นั่งรถแท็กซี่ จากสถานีขนส่งแห่งที่ 2 นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา รถแท็กซี่มี 24 ชั่วโมง นั้งท่องเที่ยวสามารถขึ้นได้เลย (แต่เพื่อให้ได้อรรถรสในการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ขอแนะนำให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถนำเที่ยวเท่านั้น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวแต่ละจุด)

ที่อยู่ ตลาด 100 ปี เมืองย่า เสวยเรียง
เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/Tarad100yrsKorat

100 years market, Mueang Ya, Korat city center market Vintage style in Sawai Riang area, Korat. Lots of food. A place to meet after work for Korat people. More information Cars from Nakhon Ratchasima town to the market, 100 years, Muang Ya, will be about 2 kilometers away from the city of Nakhon Ratchasima, head straight towards Mukmontri Road. Then drive straight for about 1 kilometer, you will find the 100 Year Mueang Ya Market on the left, waiting on the road with clear signs (Those who go to the 100 Year Mueang Ya Market, it is recommended to use a private car or a sightseeing car. will be the most convenient)

Tourists going to the 100-year-old market, Muang Ya, take a taxi. From the 2nd bus station, Nakhon Ratchasima, Nakhon Ratchasima, taxis are available 24 hours a day, so you can take a trip. (But to get the taste of tourism in Nakhon Ratchasima It is recommended to use private cars or tour buses only. for the convenience of traveling at each point)

Address: 100 Years Market, Mueang Ya, Savoey Rieng
Facebook https://www.facebook.com/Tarad100yrsKorat