ต้นจามจุรียักษ์ นครพนม เกือบ 300 ปี ชาวบ้านเชื่อเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เชื่อมโยงตำนานพญานาค

24

ที่วัดจอมศรี บ้านนามะเขือ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม ถือเป็นวัดเก่าแก่โบราณ ที่มีประชาชน นักท่องเที่ยว ให้ความสนใจไปกราบไหว้ทำบุญขอพร กันคึกคักต่อเนื่อง นอกจากวัดแห่งนี้ มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับเป็นเส้นทางการเดินทาง ของพลังศรัทธา ที่นำของมีค่า สิ่งก่อสร้าง เดินทางไปร่วมก่อสร้างองค์พระธาตุพนม ในอดีต และยัง มีหินโบราณ ไหโบราณ สิ่งของมีค่า ถูกค้นพบภายในวัด เชื่อมโยงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งวัด เป็นที่มาของการศึกษา ความเป็นมาของการก่อตั้งวัดอายุเก่าแก่นับ 100 ปี ส่วนหมู่บ้านแห่งนี้จากข้อมูลพบว่าก่อตั้งมาไม่ต่ำกว่า 200 ปี

ที่สำคัญภายในวัด วัดจอมศรี บ้านนามะเขือ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม ยังมีอันซีนต้นไม้เก่าแก่โบราณขนาดใหญ่ อาจถือว่าเป็นที่เดียวในไทย คือ ต้นจารมจุรียักษ์ อายุเกือบ 300 ปี ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือมีขนาดใหญ่ และมีความสวยงาม กิ่งก้านปกคลุมด้วยใบเฟิร์น สวยงามลงตัวแบบธรรมชาติ กิ่งก้าน มีจำนานนับ 100 กิ่ง ความยาวประมาณ 20-30 เมตร แผ่ปกคลุมไปทั้งพื้นที่วัด ขนาดลำต้นสูงประมาณ 2 เมตร วัดรอบวงต้นประมาณ 7-8 เมตร โดยทางวัดได้มีการดูแล พัฒนาก่อสร้าง พระนาคปรก ไว้โคลนต้น ให้ ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้มาชื่นชมความสวยงาม และกราบไหว้พระนาคปรก ขอพร ตามความเชื่อศรัทธา เนื่องจากวัดแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อว่า มีความศักดิ์สิทธิ์ มีเรื่องราว เชื่อมโยงกับพญานาค เชื่อว่า เป็นวังพญานาคเก่า เดิมมีบ่อน้ำโบราณศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งยังมีต้นตาลคู่ อายุนับ 100 ปี รวมถึงมีพระพุทธรูป หรือพระนอน ที่สร้างมาตั้งแต่ก่อตั้งวัด อายุ นับ 100 ปี ทำให้ ชาวบ้านเคารพศรัทธา และมากราบไหว้ขอพร สมหวัง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ได้โชคลาภหลายราย

ด้านพระสมุห์วิไชย อภิญจโน อายุ 50 ปี เจ้าอาวาสวัดจอมศรี เจ้าคณะตำบลนามะเขือ เปิดเผยว่า เดิมอาตมาเป็นชาว จ.หนองคาย บวชมาได้ 9 พรรษา มีญาติโยมนิมนต์มาจำพรรษา ดูแลวัดแห่งนี้ เมื่อปี 2560 เนื่องจากไม่มีพระจำวัด จึงได้พัฒนามาต่อเนื่อง โดยวัดแห่งนี้มีสิ่งสำคัญ คือ มีต้นจามจุรียักษ์ อยู่ภายในวัด อายุ เกือบ 300 ปี มีกิ่งก้านสาขาที่มีความสวยงาม แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปคลุมทั้งวัด ความยาวมากกว่า 25-30 เมตร และมีใบเฟิร์น ขึ้นปกคลุมตามกิ่งก้านสวยงามตามธรรมชาติ ทำให้เป็นที่สนใจของประชาชน นักท่องเที่ยว เป็นอย่างมาก โดยทางหน่วยงานเกี่ยวข้อง วัฒนธรรมจังหวัด และหน่วยงานป่าไม้ ได้มาสำรวจ จัดลำดับให้เป็นที่ 49 ของต้นไม้ใหญ่ระดับประเทศ ส่วนรูปแบบความสวยงามอาจจะเป็นที่เดียวในไทย ที่มีลักษณะสวยงามลงตัว

นอกจากนี้ ในเรื่องของตำนานความเชื่อ แล้วแต่คนศรัทธา โดยอาตมาเคยนิมิตว่าวัดดังกล่าวเป็นสถานที่โบราณเก่าแก่ และยังเป็นวังพญานาค ใต้วัดเป็นเมืองพญานาค ตามความเชื่อ เชื่อมโยงกับพื้นที่วัดเคยมีบ่อน้ำโบราณ แต่ปัจจุบันถูกทับถมตามกาลเวลา และยังมีต้นตาลคู่อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ทั้งนี้ต้นจามจุรียักษ์ ชาวบ้านยังเชื่อว่ามีองค์พญานาค รวมถึงรุกขะเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลรักษา เป็นเรื่องของความเชื่อ อีกทั้งยังมีการพบหินโบราณ ไหโบราณ หลายอย่าง ภายในโคลนต้นจามจุรี แต่ไม่มีการขุดค้น เพราะรักษาไว้ อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญถือเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ที่ดึงดูดให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้เข้ามาชื่นชม และทำบุญในวัด ถือเป็นเรื่องดี กลายเป็นที่สนใจของประชาชน นักท่องเที่ยว เดินทางมาชื่นชมขอพร ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไม่ขาดสาย ปัจจุบันทางวัดยังได้พัฒนาสร้างอุโบสถแบบล้านนา เป็นอุโบสถสีขาวทั้งหลัง ที่สร้างไว้เมื่อปี 2541 ยังไม่แล้วเสร็จ หากญาติโยมมีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาค สร้างอุโบสถตามกำลังศรัทธา ติดต่อสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 089-687-6352 หรือสามารถบริจาคผ่านบัญชีวัดโดยตรง ธนาคารกรุงไทย ชื่อวัดจอมศรี เลขที่บัญชี 677-9-99157-0 โยอนาคตเชื่อว่าอุโบสถแล้วเสร็จจะเป็นอีกวัดสำคัญที่จะมีประชาชนมาท่องเที่ยวทำบุญ จำนวนมาก

At Chom Si Temple, Ban Na Makhuea, Na Makhuea Subdistrict, Pla Pak District, Nakhon Phanom Province, is considered an ancient temple with a large number of people and tourists. Paying attention to pay homage to merit and make blessings continually bustling besides this temple There is a history about a travel route. of the power of faith who brought valuables and structures to travel to join the construction of Phra That Phanom in the past Connect the history of the founding of the temple is the source of the study The history of the establishment of the temple is 100 years old, and this village, according to information, has been established for at least 200 years.

Importantly, inside the temple, Wat Chom Si, Ban Na Ma Khuea, Na Ma Khuea Subdistrict, Pla Pak District, Nakhon Phanom Province, there is still a large ancient tree unseen. May be considered the only place in Thailand is a giant Chamchuri tree, almost 300 years old, which has a special feature. is large and is beautiful The branches are covered with fern leaves. Beautiful, perfect in a natural style, with 100 branches, about 20-30 meters long, spreading over the entire temple area. The size of the trunk is about 2 meters tall and measures around 7-8 meters around the tree. The temple has taken care of. Developing and constructing Phra Nak Prok to clone trees for people and tourists came to appreciate the beauty and pay respect to Phra Nak Prok and make blessings according to faith Because of this temple, the villagers believe that It is sacred and has a story connected with the Naga. It is believed that it is an old Naga palace. Originally there was a sacred ancient well. There is also a 100-year-old palm tree, as well as a reclining Buddha image or Buddha statue built since the temple’s establishment, 100 years old, making the villagers respect their faith. and come to pay homage to the blessings of success in work got many fortunes

Phra Samut Wichai Apinjano, 50 years old, Abbot of Wat Chomsri Na Makhuea sub-district clergy revealed that originally I was a native of Nong Khai province and was ordained for 9 years. Take care of this temple in 2017 because there are no monks in the temple. has been continuously developed The important thing in this temple is that there is a giant Chamchuri tree inside the temple, almost 300 years old, with beautiful branches. The branches spread out to cover the entire temple. The length is more than 25-30 meters and has fern leaves. covered by natural beauty branches make it interesting to the public Tourists are very much by the agencies involved. provincial culture And the forestry agency has surveyed and ranked it as the 49th largest tree in the country. The beauty form may be the only place in Thailand. with a beautiful appearance

In addition, in the matter of myths and beliefs up to the believer I used to imagine that the temple was an ancient ancient place. and also the Naga Palace Under the temple is a Naga city, according to belief, connected to the temple area used to have an ancient well. But the present has been deposited over time. and also has a pair of sugar palm trees that are more than 100 years old. Villagers still believe that there is a serpent. including rhubarb sacred things is a matter of faith There are also many ancient stones, ancient jars found inside the Jamjuree mud. but no excavation because keep However, the main thing is considered a large tree. that attracts the public tourist came to appreciate and make merit in the temple It’s a good thing became interested in the public tourist travel to admire blessings Take a photo as a keepsake At present, the temple has also developed a Lanna style chapel. It is the whole white chapel. that was built in 1998 has not yet been completed If relatives have faith, they can donate. Build a chapel according to the strength of faith You can contact to inquire at the phone number 089-687-6352 or you can donate directly through the temple account. Krung Thai Bank Name of Wat Chomsri, account number 677-9-99157-0 Yo future believes that the completed Ubosot will be another important temple that will have many people come to make merit.