ถ้ำฝ่ามือแดง กาฬสินธุ์

18

ถ้ำฝ่ามือแดง เป็นแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ พบภาพฝ่ามือแดงบริเวณหลืบหินทราย ลึกประมาณ 7เมตร สูง 3เมตร ยาว 50เมตร ขนาดเท่ามือผู้ใหญ่ 4ภาพ ขนาดเล็ก 2ภาพ โดยวิธีเอามือทาบกับผนังหินและพ่นสีแดงเรื่อๆ หน่วยศิลปากรที่ 7สำรวจพบเมื่อปี พ.ศ. 2507

ถ้ำฝ่ามือแดง หรือถ้ำลายมือตามคำเรียกของชาวบ้าน ได้มีการค้นพบและเปิดเผยต่อสาธารณชน เมื่อก่อนปี พ.ศ2516 เป็นต้นมา โดยอาจารย์สงวน รอดบุญ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ค้นพบและเผยแพร่ หลังจากนั้นก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมโบราณสถานแห่งนี้เพิ่มมากขึ้นทุกปีลักษณะของถ้ำเป็นหน้าผาที่เว้าเข้าไปคล้ายวงเล็บ มีรอยมือสีแดงจางๆ ประทับอยู่บนผนังและเพดานถ้ำ ค้นพบครั้งแรกนับได้ประมาณ

ที่ตั้ง ม.1 บ้านหนองห้าง ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์

Tham Palm Palm is a prehistoric archaeological site. Found a picture of a red palm in a sandstone niche, about 7 meters deep, 3 meters high, 50 meters long, the size of an adult’s hand, 4 pictures, 2 small images, by placing their hands against the stone wall and spraying bright red. Fine Arts Unit 7 Discovered in 1964

Red palm cave or handwritten cave as the villagers call it It was discovered and disclosed to the public before the year 1973 onwards by Ajarn Sanguan Rodboon, Silpakorn University. discovered and published After that, more and more tourists come to visit this ancient site every year. The cave is a cliff that is concave into a bracket. There was a faint red handprint. stamped on the walls and ceiling of the cave First discovered, approx.

Location Moo 1, Ban Nong Hang, Nong Hang Subdistrict, Kuchinarai District