ทบ.210 รับส่งกลับรักษา ป่วยโควิดพุ่งวันละกว่า 100 ราย ที่ นครพนม

111

ที่ท่าอากาศยานสนามบินนครพนม พลตรี สามารถ จันสมิทธิ์ ผบ.มทบ.210 นครพนม พร้อมด้วย นายศุภชัย โพธิ์สุ หรือครูแก้ว ส.ส.นครพนม เขต 1 พรรคภูมิใจไทย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครพนม นำเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง รับตัวผู้ป่วยโควิดที่เดินทางมาในเที่ยวบินของกองทัพบก เป็นเที่ยวที่ 3 โดยกองทัพบกได้จัดบริการรับส่ง ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด จากพื้นที่ กทม. ที่เดินทางมาดูแลรักษาที่บ้านเกิด จ.นครพนม เป็นการบริการรับส่งโดยเครื่องบิน ลำเลียงขนส่ง แบบ ซี 295 ของกองทัพบก มีผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ที่ติดเชื้อโควิดเดินทางมาในเที่ยวบิน จำนวน 23 ราย ส่วนในเที่ยวบินเที่ยวแรก ได้ลำเลียงขนส่งกลับมาเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 รวม 2 เที่ยวบิน จำนวน 38 ราย โดยทางรัฐบาล มอบหมายให้กองทัพบกดำเนินการ ดูแลอำนวยความสะดวกบริการบริการชน ทั่วประเทศ ก่อนที่จะมีการตรวจคัดแยกตามกระบวนการ ก่อนส่งไปกักตัวและรักษาในโรงพยาบาลสนาม ทั้ง 12 อำเภอ และเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน

สำหรับพื้นที่ จ.นครพนม ยังพบว่าสถานการณ์แพร่ระบาดยังมียอดผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่องรายวัน ล่าสุดวันนี้ มีจำนวนผู้ป่วยโควิด รวม 147 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมสูงถึง 2,671 ราย รักษาหายแล้ว 1,178 ราย กำลังรักษาอยู่ 1,482 ราย เสียชีวิตสะสม 11 ราย โดยยังมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อป่วยเพิ่มต่อเนื่อง เพราะยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่แจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับมารักษาในพื้นที่ จ.นครพนม อีกหลายราย ทั้งนี้ ทาง สสจ.นครพนม พร้อมด้วย คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ได้เตรียมพร้อมทั้งโรงพยาบาลที่จะรองรับการรักษา รวมถึงโรงพยาบาลสนาม ทั้ง 12 อำเภอ ในการเป็นจุดพักคอยรอการรักษา และจุดกักตัวก่อน และหลังการรักษา นอกจากนี้ยังได้เพิ่มมาตรการเข้ม ในการระดมทีม อสม.ทุกพื้นที่ ตรวจสอบคัดกรอง บุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง จะต้องเข้ารับการรายงานตัว คัดกรองกักตัว ตามมาตรการ ป้องกันการระบาดในพื้นที่เพิ่มอีก

At Nakhon Phanom Airport, Major General Samart Chansmith, Commander-in-Chief of Royal Thai Army 210 Nakhon Phanom, along with Mr. Supachai Phosu or Kru Kaew, MP for Nakhon Phanom District 1, Pride Thai Party Vice-President of the House of Representatives together with the staff of the Communicable Disease Control Committee of Nakhon Phanom Province bring relevant officials Accepting Covid patients traveling on Army flights It is the third trip by the Royal Thai Army to arrange a transfer service. Patients who are at risk of contracting COVID-19 from the Bangkok area, who come to take care of their hometown, Nakhon Phanom province, are transport services by the Army’s C295 transport plane. The number of infected people who have been infected with the coronavirus has traveled on flights of 23 people. Transported back on July 29, 2021, including 2 flights, amounting to 38 people, by the government assigned to the Army to operate. Supervise the facilitation of collision services throughout the country prior to the screening process. Before being sent to detention and treatment in field hospitals in all 12 districts and receiving treatment according to the procedure

In the Nakhon Phanom province, the number of confirmed cases continues to increase daily, with 147 cases in total today, most of them returning from high-risk areas. Resulting in the cumulative total of 2,671 cases, 1,178 recovered, 1,482 are currently being treated, and 11 deaths are cumulative. Because there are still many patients who wish to return for treatment in the area of ​​Nakhon Phanom province, many more cases. has prepared the whole hospital to support the treatment including field hospitals in all 12 districts as a resting point waiting for treatment and the pre-quarantine point and after treatment In addition, strict measures have been added to mobilize teams in all areas. screening check Person from risk area Must be reported Screening and quarantine in accordance with the measures to prevent further outbreaks in the area.

Comments

comments