ทิปโก้ฟูดส์ เสริมทัพความแข็งแกร่ง ผนึกกำลัง โควิก เคทท์ ร่วมลงนาม MOU เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมเครื่องดื่มจากกัญชา-กัญชง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สร้างทางเลือกใหม่ที่โดนใจผู้บริโภค

212

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) โดย นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ในความร่วมมือทางธุรกิจ ภายในงาน e-Biz & OEM Manufacturer Expo 2021 ฮอลล์ EH103 – EH104 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะนำความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมของทั้งสองบริษัท ทั้งในส่วนของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมน้ำผลไม้ ซึ่งเป็นแบรนด์น้ำผลไม้ที่ได้รับการยอมรับอันดับ 1 ของประเทศในกลุ่มพรีเมี่ยม ภายใต้การผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมายาวนานกว่า 45 ปี และบริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ครอบคลุมถึงยาแผนโบราณแบบครบวงจร ซึ่งมีโรงงานฐานการผลิตที่ดีอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆ ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน อาทิ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชง และ/หรือ กัญชา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบเครื่องดื่ม เม็ดแคปซูล หรือ ผงชงดื่ม เป็นต้น เพื่อสร้างเอกลักษณ์และความแตกต่างให้แก่สินค้า เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภค

นอกจากนี้ การลงนามความร่วมมือยังรวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน ทั้งในด้านการประกอบธุรกิจ ด้านการสร้างนวัตกรรม ด้านสื่อดิจิทัล ด้านสุขภาวะ และการทำตลาดในช่องทางจำหน่ายใหม่ๆ ตลอดจนส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานมากขึ้น

Tipco Foods Public Company Limited by Mr. Yongsit Rojsrikul, Chief Executive Officer and Kovic Kate International (Thailand) Company Limited by Mr. Nakan Tawichawat, Managing Director. Signed a Memorandum of Understanding (MOU) on business cooperation at e-Biz & OEM Manufacturer Expo 2021 Hall EH103 – EH104 at BITEC Exhibition and Convention Center, Bangna on Thursday December 23 2021

The signing of this partnership brings together the expertise and innovation of both companies. Both in the part of Tipco Foods Public Company Limited as a leader in the fruit juice industry Which is a brand of fruit juice that has been recognized number 1 in the country in the premium category. under production with high quality and standard Trusted by consumers for over 45 years and Kovic Kate International (Thailand) Co., Ltd. as a leader in the manufacture of dietary supplements, cosmetics and skin care products. Comprehensive comprehensive traditional medicine which has the best production base factory in Thailand to develop new food and beverage products Meet the needs of today’s consumers, such as beverages containing hemp and/or cannabis, dietary supplements in various forms Both in the form of beverages, tablets, capsules or drinking powders, etc., to create a unique and differentiated product. It’s a new choice for consumers.

In addition, the signing of cooperation also includes promoting and supporting the exchange of knowledge between each other. both in business Innovation Digital media, health and marketing in new distribution channels as well as to promote or organize activities to develop personnel to have more work potential