จังหวัดหนองคาย ได้จัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

151

ที่บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้จัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดหนองคาย

82369af87a52dbd9fd225c41d3db93dfกิจกรรมเริ่มด้วยการฟ้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยประชาชนจากอำเภอเมืองหนองคาย จำนวน 710 คน จากนั้นนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานเข้าชมหุ่นไม้ไผ่สานยักษ์ 9 ตัว จากอำเภอสระใคร ที่นำมาแสดงให้ประชาชาชนได้ชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ซึ่งได้รับความสนใจมีประชาชน และนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ

28753e7dcd32b2c50ae620c93ff5df82ตามด้วยการแสดงบนเวที ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการฟ้อนดอกรวงผึ้ง การแสดงชุด ทวยราษฎร์น้อมสดุดี โดยสมาคมศิลปินหมอลำจังหวัดหนองคาย จากนั้นนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้นำข้าราชการ และประชาชนชาวหนองคายเข้าสู่พิธีการด้วยการเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา จากนั้นเป็นการฟ้อนเทิดพระเกียรติ ชุด สาธุน้อมวันทา มหาวชิราลงกรณ ตามด้วยการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ชุด กำเนิดรามเกียรติ์ และการแสดงประกอบ แสง เสียง ที่ใช้ศาลากลางจังหวัดหนองคาย (หลังเก่า) เป็นฉากที่สร้างความอลังการได้เป็นอย่างดี
สำหรับงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะจัดไปจนถึงวันที่ 26 พฤษภาคมนี้ กิจกรรมจะมีลักษณะเช่นนี้ทุกวัน ส่วนการแสดงโขนรามเกียรติ์จะเป็นตอนที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละวัน ซึ่งในวันแรกของงานมหรสพสมโภช มีประชาชนชาวหนองคายเข้าร่วมชม และทำกิจกรรมกับทางจังหวัดเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลจาก http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190522230724307?fbclid=IwAR0kL13QWMgSFTjIesoaTepR1uXpAelSWfmdJqO4U_vj3cK1bnc8KoiD0wQ

Comments

comments