ธนาคารไทยในลาวปิดสาขา 4 แห่ง เหตุค่าเงินกีบอ่อนตัวต่อเนื่อง

157

ธนาคารไทยในลาว 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารทหารไทย (TMB) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ธนาคารกรุงไทย (KTB) และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB) ได้ประกาศปิดสาขาในเวียงจันทน์ สวันเขต และปากเซ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

นายวิโรจน์ อรุณรุ่งเรือง อดีตประธานสมาคมธนาคารไทย วิเคราะห์ว่าสาเหตุหลักที่ธนาคารไทยตัดสินใจปิดสาขาในลาว เนื่องจากค่าเงินกีบอ่อนตัวอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันค่าเงินกีบอยู่ที่ประมาณ 600 กีบต่อ 1 บาทไทย ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ของไทยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

นอกจากนี้ ธนาคารแห่งชาติลาวยังอาจมีการแทรกแซงค่าเงินกีบ ด้วยการซื้อเงินกีบจากธนาคารพาณิชย์ของไทย ทำให้ธนาคารพาณิชย์ของไทยมีเงินกีบล้นมือและไม่สามารถแลกเป็นเงินบาทได้

การปิดสาขาของธนาคารไทยในลาวส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวลาวที่ต้องการแลกเงินกีบเป็นเงินบาท เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ของลาวไม่สามารถให้บริการแลกเงินตราต่างประเทศได้เพียงพอ

อย่างไรก็ตาม ทางการไทยยังคงเฝ้าระวังการลักลอบนำเงินตราจากลาวเข้ามาในประเทศไทย โดยปัจจุบันยังไม่มีรายงานพบการกระทำผิดดังกล่าวที่ด่านศุลกากรหนองคาย