นครพนมน้ำโขงแห้งขอดเกิดสันดอนทรายขวางทางน้ำเดินเรือลำบาก

231

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.นคพรนม ปัญหาภัยแล้ง ยังคงส่งผลกระทบต่อระดับน้ำโขงต่อเนื่อง ทำให้ ระดับน้ำโขงต่ำสุดในรอบหลาย 10 ปี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง บวกกับปีนี้ฝนทิ้งช่วงเร็ว

ตลอดจนปัญหาของการเก็บกักน้ำของเขื่อนประเทศจีน ทำให้ ระดับน้ำโขงเกิดผันผวน บางจุดแห่งขอด มีระดับน้ำต่ำเฉลี่ยประมาณ 1 เมตร ส่งผลให้ แม่น้ำโขง หลายจุด ในพื้นที่ อ.เมือง อ.ท่าอุเทน อ.บ้านแพง และ อ.ธาตุพนม เกิดสันดอนทราย เป็นพื้นที่กว้าง ระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร เริ่มกระทบต่อการเดินเรือข้าฟากของชาวบ้าน ที่มีอาชีพทำประมงหาปลาน้ำโขงขาย ต้องเดินเรืออ้อม ในระยะทางไกล และหาปลายากมาก ขึ้น นอกจากนี้ ยังกระทบต่อชาวบ้าน ที่ทำการเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขง ต้องเพิ่มระยะทางการสูบน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตร ส่งผลให้ มีต้นทุนสูง และหากระดับน้ำโขงลดต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบขยายวงกว้างมากขึ้น

ด้าน นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม เปิดเผยว่า เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับมือน้ำโขงลดต่อเนื่อง ทางด้านจังหวัดนครพนม ได้ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้อง เร่งสำรวจ วางแผนรับมือ เนื่องจากปีนี้ น้ำโขงลดเร็ว และยังเหลืออีกหลายเดือน ที่จะเข้าสู่ฤดูฝน เบื้องต้นได้ เร่งสำรวจ นำเครื่องจักร ลงพื้นที่เปิดทางน้ำ ชักร่องน้ำในจุดที่เกิดสันดอนทราย ให้เกษตรกร สามารถผันน้ำโขงทำการเกษตรได้ รวมถึงขุดรอกเปิดทางน้ำในจุดที่สันดอนทรายขวางเส้นทางเดินเรือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในส่วนของ จุดสูบน้ำใช้ผลิตประปา เพื่อการอุปโภคบริโภค ในตัวเมือง และอำเภอชายแดน ยังสามารถผลิตน้ำประปาได้ เพราะจุดสูบน้ำยังมีปริมาณน้ำเพียงพอ ที่สำคัญยังได้ สำรวจ เสนอไปยังรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ มาดำเนินการ ขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ 12 อำเภอ โดยได้รับงบประมาณเบื้องต้น เกือบ 200 ล้าน ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร รวมถึง เพื่อการอุปโภคบริโภค รวม 371 โครงการ ซึ่งจะแล้วเสร็จทุกโครงการภายในเดือน มกราคม 2563 ที่จะสามารถรับมือช่วยเหลือ ชาวบ้าน ในพื้นที่ มีน้ำใช้ในการเกษตร และใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมถึง เก็บกักน้ำไว้ใช้ในปีต่อไป บรรเทาความเดือดร้อนปัญหาภัยแล้งวิกฤติ

Comments

comments