นครพนมปิดเมืองจัดงานรวมชนเผ่าไทยนคร 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติยิ่งใหญ่

292

ที่บริเวณลานแลนด์มาร์กพญาศรีสัตตนาคราช อ.เมือง จ.นครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำกล่าวแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเปิดงานวันรวมชนเผ่าไทนคร 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ซึ่งจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น วิถีชีวิตชนเผ่า 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ

ประกอบด้วย ไทยอีสาน (ไทลาว), ไทยย้อ (ไทญ้อ) ผู้ไทย (ภูไท), ไทยโส้, ไทยกะเลิง, ไทยข่า, ไทยแสก, ไทยกวน, ชาวไทยเชื้อสายจีน และเชื้อสายเวียดนามที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนมให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติลุ่มน้ำโขง

นครพนมเป็นจังหวัดชายแดนซึ่งตั้งอยู่เลียบชายฝั่งขวาของแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเมืองที่มีเรื่องเล่า ประวัติศาสตร์ ตลอดจนวิถีความเป็นอยู่ของคนที่อยู่อาศัยมาแต่โบราณกาล ในฐานะเมืองเก่าเคียงคู่กับอาณาจักรศรีโคตรบูร ซึ่งมีพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่ถึง 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ และทั้งหมดก็มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันไป

Comments

comments