นครพนมเข้มจับตาแรงงาน ป่วยโควิด 10 ราย

397

ที่ จ.นครพนม ความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด จากข้อมูลของคณะกรรมกาสรควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครพนม พบว่าในช่วงระหว่างวันที่ 27 -28 มิถุนายน 2564 มีการตรวจพบเชื้อผู้ป่วยโควิดอีก จำนวนรวม 11 ราย ซึ่งเป็นแรงงานที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ต่างจังหวัด รวมมีผู้ป่วยสะสม จำนวน 174 ราย มีการรักษาหายแล้ว 143 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 29 รายและเสียชีวิต 2 ราย โดยทางจังหวัดนครพนม เตรียมพร้อมรับมือ ในการเพิ่มมาตรการเข้ม ในการตรวจสอบคัดกรอง กลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาในพื้นที่ ทั้ง 12 อำเภอ บุคคลที่มาจากต่างจังหวัดพื้นที่เสี่ยง 15 จังหวัดต้องรายงานตัว เพื่อกักตัวตามมาตรการ ซึ่งทางจังหวัดมั่นใจมีโรงพยาบาลสนามในการกักตัวรักษาเพียงพอ

นอกจากนี้ ทางด้าน นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ได้มีการหารือออกคำสั่ง ปิดหมู่บ้านเสี่ยง คือ บ้านน้ำก่ำน้อย หมู่ 17 ต.น่ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เป็นเวลา 7 วัน หลังจากพบผู้ป่วยโควิด เป็นหญิงอายุ 46 ปี ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 จนกระทั่งมีการตรวจพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ทั้งนี้ยังได้หารือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และเขต 2 สั่งปิดสถานศึกษาทั้ง 12 อำเภอ เพื่อเป็นการคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาด กลุ่มคลัสเตอร์สถานศึกษา เป็นระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2564 และมีการประเมินสถานการณ์ต่อเนื่อง หากไม่พบการแพร่ระบาดจึงจะมีการเปิดสถานศึกษา