นครพนม ติดโควิด 40 ราย สั่งปิดหมู่บ้านคลัสเตอร์

118

ที่ จ.นครพนม ความคืบหน้าสถานการโควิดยังแพร่ระบาดรายวัน ล่าสุดพบผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก 47 ราย ป่วนสะสมกว่า 4,031 ราย รักษาหายแล้ว 2,848 ราย กำลังรักษาอยู่ 1,168 ราย เสียชีวิตสะสม รวม 15 ราย โดยวันนี้ได้มีมาตรการเข้มในการสั่งปิดหมู่บ้าน คือ บ้านเวินพระบาทหมู่ 1 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม รวมกว่า 200 ครัวเรือน เป็นระยะเวลา 7 วัน คือ วันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2564 เพื่อคัดกรองควบคุมโรค หลังจากมีการตรวจพบผู้ป่วยโควิด เป็นคลัสเตอร์กลุ่มเสี่ยง คนงานขับรถบรรทุก ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ผ่านสะพานมิตรภาพทายลาวแห่ง ที่ 3 นครพนม – คำม่วน ซึ่งก่อนนี้ ในช่วง 2 -3 วันที่ผ่านมา ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อมากกกว่า 20 ราย เนื่องจากเป็นแรงงานขับรถบรรทุกที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ล่าสุดวันนี้พบอีก 6 ราย อีกทั้งมีการเชื่อมโยงไปพักอาศัยในพื้นที่หมู่บ้านดังกล่าว จึงต้องปิดหมู่บ้าน เพื่อติดตารมคัดกรองควบคุมป้องกันโรค ทั้งนี้ทางจังหวัดนครพนม ยังมีมารตราการเข้มทั้ง 12 อำเภอ ในการ ควบคุมป้องกัน พร้อมจัดเตรียม โรงพยาบาลสนามกว่า 2,000 เตียง ในการรองรับการดูแลรักษา พร้อมระดมทีม ผู้นำชุมชน อสม. ฝ่ายปกครอง เฝ้าตรวจสอบดูแลกลุ่มเสี่ยงที่เดินทาจากต่างจังหวัด เข้าพื้นที่ต้องรายงานตัวคัดกรองหาเชื้อทุกราย

In Nakhon Phanom province, the progress of the covid situation is still spreading daily. Recently, 47 more covids were found. More than 4,031 accumulated turmoil, 2,848 recovered, 1,168 are currently being treated, and 15 accumulated deaths. Wen Phrabat Subdistrict, Tha Uthen District, Nakhon Phanom Province, totaling more than 200 households for a period of 7 days, 18-24 August 2021 for disease control screening. After being diagnosed with a COVID-19 patient is a high-risk cluster truck driver international shipping Passing through the 3rd Lao Friendship Bridge, Nakhon Phanom – Khammuan, which earlier in the past 2-3 days, more than 20 cases have been detected because they are truck drivers traveling from other provinces. Recently, another 6 were found today, and there are links to stay in the village area. had to close the village to monitor disease prevention screening However, the province of Nakhon Phanom There are also strict measures in all 12 districts to control and prevent ready to prepare A field hospital with over 2,000 beds to support care, as well as mobilizing a team of community leaders, VHV, and administrative departments to monitor and take care of vulnerable groups traveling from upcountry. Every person entering the area must report to the screener for infection.

Comments

comments