นครพนม น้ำโขงห่างจุดวิกฤติกว่า 7 เมตร

123

ที่ จ.นครพนม ในช่วงนี้ ระดับน้ำโขงถือว่าอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 4 -5 ปี เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเดือนเดียวกัน ล่าสุดอยู่ที่ระดับประมาณ 5 เมตร ห่างจากจุดวิกฤติล้นตลิ่งประมาณ 7-8 เมตร คือที่ระดับ 13 เมตร เนื่องจากปีนี้ ปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้แม่น้ำโขง รวมถึงลำน้ำสาขา มีปริมาณน้ำต่ำ ประกอบด้วย ลำน้ำก่ำ ลำน้ำสงคราม ลำน้ำอูน มีปริมาณความจุแค่ประมาณ 40 -50 เปอร์เซ็นต์ของความจุ โดยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม มีความมั่นใจ เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำยังสามารถรองรับมวลน้ำจากลำน้ำสาขาได้อีกจำนวนมาก รวมถึงมวลน้ำหากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ที่สำคัญได้วางแผนร่วมกับทางหน่วยงานชลประทาน เตรียมพร้อมเก็บกักน้ำในระบบชลประทานรวมถึงลำน้ำสาขาสายหลักทุกสาย เพื่อรองรับปัญหาฝนทิ้งช่วง เนื่องจากเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาว ที่จะทำให้ปริมาณน้ำในระบบไม่เพียงพอต่อพื้นที่การเกษตร รวมถึงนาข้าวที่กำลังรอการเก็บเกี่ยว จึงต้องวางแผนเก็บกักน้ำต่อเนื่องในช่วงนี้ ขณะเดียวกันทางด้านเทศบาลเมืองนครพนม ได้ ระดมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองนครพนม ลงพื้นที่ตรวจสอบ วางแนวทางป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังกรณีไหลระบายไม่ทันในพื้นที่เสี่ยง พร้อมติดตั้งเสริมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ตามจุดเสี่ยง เพื่อรับมือฝนตกหนักในช่วงนี้ ให้สามารถระบายน้ำในพื้นที่ชุมชน เขตเทศบาลเมืองนครพนม ลงสู่น้ำโขงได้เร็วที่สุดหากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ป้องกันน้ำท่วมขังชุมชน และย่านเศรษฐกิจการค้า และมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแล ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากในช่วงนี้ มีความเสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักต่อเนื่อง และอาจมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังไหลระบายไม่ทัน จึงต้องมีการเสริมเครื่องสูบน้ำ จากจุดเดิม ที่มีระบบสูบน้ำโขงด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ ตามจุดต่างๆ เพิ่มขึ้นรวมมากกว่า 10 จุด

Comments

comments