นครพนม สูบน้ำระบาย โขง ฝนตกหนัก

296

นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม ได้ ระดมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองนครพนม ลงพื้นที่ตรวจสอบ วางแนวทางป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยง พร้อมติดตั้งเสริมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ตามจุดเสี่ยง เพื่อรับมือฝนตกหนักในช่วงนี้ ให้สามารถระบายน้ำในพื้นที่ชุมชน เขตเทศบาลเมืองนครพนม ลงสู่น้ำโขงได้เร็วที่สุดหากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ป้องกันน้ำท่วมขังชุมชน และย่านเศรษฐกิจการค้า และมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแล ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากในช่วงนี้ มีความเสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักต่อเนื่อง และอาจมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังไหลระบายไม่ทัน จึงต้องมีการเสริมเครื่องสูบน้ำ จากจุดเดิม ที่มีระบบสูบน้ำโขงด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ ตามจุดต่างๆ โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายลงน้ำโขง เนื่องจากมีปัญหาเรื่องขยะอุดตันท่อระบายน้ำ รวมถึง การระบายน้ำของระบบสูบน้ำลงน้ำโขงไม่เพียงพอ ต้องมีการเตรียมพร้อมติดตั้งเพิ่มเติม เป็นการรับมือ

สำหรับระดับน้ำโขงในช่วงนี้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกจำนวนมาก ปัจจุบัน มีระดับ ที่ประมาณ 4-5 เมตร ห่างจากจุดล้นตลิ่ง ประมาณ 9 เมตร แต่ยังคงต้องมีการเฝ้าระวัง เตรียมพร้อมรับมือ เพราะหากมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมง อาจจะเกิดผลกระทบน้ำท่วมขังจากการระบายช้า จึงต้องวางแผนเสริมเครื่องสูบน้ำรับมือ

Comments

comments