นักศึกษา มข. ร่วมเดิน ล่ารายชื่อลุง

328

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในชื่อกลุ่มเดินทะลุฟ้า จัดกิจกรรมเดินทะลุฟ้า ล่ารายชื่อรื้อระบอบประยุทธ์ โดยเริ่มจากอนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย ภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเขตเทศบาลนครขอนแก่น ไปตาม ถ.ศรีจันทร์ โดยมีจุดสิเนสุดที่ตลาดสดบางลำภู ตรงข้าม สภ.เมืองขอนแก่น เพื่อจัดกิจกรรมตั้งโต๊ะล่ารายชื่อสำหรับชาวขอนแก่นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวของกลุ่มนักศึกษา

จากการสอบถามตัวแทนนักศึกษา (เจ้าตัวไม่ขอเปืดเผยชื่อและนามสกุล) กล่าวว่า จากการที่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้กำหนดวาระประชุมรัฐสภาระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2564 โดยวันที่ 22 มิ.ย.เป็นการประชุมร่างกฎหมายที่ค้างอยู่ วันที่ 23-24 มิ.ย. จะเป็นการพิจารณาร่างแก้ไข รัฐธรรมนูญ 14 ฉบับ กลุ่มจึงจัดกิจกรรมรณรงค์ล่ารายชื่อเพื่อไล่ระบอบประยุทธ์ รวมทั้งให้ประชาชนที่ต้องการเข้าชื่อแก้ไขรับธรรมนูญ สามารถลงชื่อ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญได้

“สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ศาลหลักเมืองขอนแก่น จากนั้นเดินรณรงค์ไปยังตลาดบางลำภู ตั้งโต๊ะให้ประชาชนที่สนใจร่วมลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญได้มาลงชื่อ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งช่วงเวลานี้สถานการณ์โควิด-19 ขอนแก่น ผ่อนคลายลงมา จึงอาศัยช่วงเวลานี้ในการเดินรณรงค์ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับระชาชน เพราะเราไม่สามารถนิ่งเฉยอยู่ได้ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการแสดงออกมีจุดยืนว่าต้องการรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างแท้จริง ต้องการให้ สว.- สส.ที่อยู่ในสภาได้ฟังเสียงของประชาชน ไม่ตัดสินตามสั่ง”