น้ำตกตาดวิมานทิพย์ บึงกาฬ

37

“น้ำตกตาดวิมานทิพย์” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา เป็นน้ำตกสูงใหญ่ กว้าง 150 เมตร สูง 70 เมตร น้ำตกมีทั้งหมด 7 ชั้น เส้นทางเดินขึ้นสู่ชั้นที่ 7 นั้นจะต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง ในการเดิน เพราะเส้นทางเดินค่อนข้างลำบาก ชั้นแรกของน้ำตกตาดวิมานทิพย์ ก็สามารถเดินลัดเลาะขึ้นไปยังชั้น 2 ชั้น 3 ซึ่งจะเป็นแหล่งน้ำใหญ่หน่อย ชั้น 3 แห่งนี้ก็จะพบหินรูปร่างคล้ายพญาเต่าขนาดใหญ่กำลังว่ายน้ำ และบริเวณโดยรอบจะถูกล้อมไปด้วยภูเขาและป่าไม้สีเขียวสดที่มีความชุ่มชื้น อุดมสมบูรณ์มากๆ น้ำจากน้ำตกนี้เป็นสายน้ำที่ไหลลงมาจากบนภูเขาหินทราย ไม่มีบริเวณหลุมหรือบ่อที่คอยกักเก็บน้ำเอาไว้ให้น้ำตกไหลตลอด

Comments

comments