น้ำตกถ้ำฝุ่น บึงกาฬ

908

น้ำตกถ้ำฝุ่น อยู่ในบริเวณท้องที่บ้านภูสวาท ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบึงกาฬ ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 33 กิโลเมตร และจากจังหวัดประมาณ 169 กิโลเมตร ธรรมชาติโดยทั่วไปเป็นป่าโปร่งที่มีทิวทัศน์สวยงามหลายแห่งอยู่ทางตอนเหนือของภู และบริเวณใกล้เคียงกันนั้นมีถ้ำฝุ่น ซึ่งเป็นถ้ำธรรมชาติร่มเย็นอีกแห่งหนึ่ง

ลักษณะเด่น
-มีเพิงผาหินเป็นแนวยาว
-ทางเดินไปน้ำตกผ่านลานหินทรายกว้างขวาง
-น้ำตกไหลมาจากหน้าผาหินทรายที่มีลักษณะร่องแคบ
-มองเห็นสายน้ำตกเป็นทางยาว

Tham Foun Waterfall is located in Ban Phu Sawat area. Nong Den Subdistrict, Bueng Kan District, 33 kilometers from the district office and 169 kilometers from the province, in general nature is sparse forest with many beautiful scenery in the north of Phu. And nearby there is a dust cave Which is another peaceful natural cave

Outstanding Characteristics

  • There is a long rock shack.
  • The pathway to the waterfall passes through a spacious sandstone courtyard.
  • The waterfall flows from a sandstone cliff with a narrow groove.
  • see the waterfall in a long way