น้ำตกทุ่งนาเมือง (อุทยานแห่งชาติผาแต้ม) อุบลราชธานี

87

น้ำตกทุ่งนาเมือง ตั้งอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ 4 (คันท่าเกวียน) สามารถไปท่องเที่ยวได้โดยเดินทางไปตามเส้นทางบ้านทุ่งนาเมือง ต.นาโพธิ์กลาง ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ประมาณ 40 กิโลเมตร เส้นทางรถยนต์สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

ลักษณะเด่น
เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีความสวยงาม และอยู่ใกล้เส้นทางน้ำไหลลดหลั่นลงมาตามโขดหิน ชั้นบนสูงสุดประมาณ 25 เมตร บริเวณโดยรอบมีดอกไม้ต่างๆ มากมาย -น้ำตก -เถาวัลย์ยักษ์ -พลาญหิน –

ประวัติ
“น้ำตกทุ่งนาเมือง” เป็นน้ำตกอีกแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มมีน้ำเฉพาะในช่วงฤดูฝน อยู่ห่างจาก “น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกรู ,น้ำตกลงรู ,น้ำตกลอดรู )” เพียงแค่ประมาณ 2 กม. บางครั้งชาวบ้านในพื้นที่ก็เรียก “น้ำตกทุ่งนาเมือง” ว่า “น้ำตกลอดรู” ทำให้มีความสับสนกับ “น้ำตกแสงจันทร์” อยู่บ้าง สาเหตุที่ “น้ำตกทุ่งนาเมือง” มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “น้ำตกลอดรู” นั้นก็เนื่องมาจากสายน้ำของน้ำตกแห่งนี้จะไหลลัดตามลำห้วยลงสู่ซอกหินผา เลาะเรื่อยมาตามหลืบเร้นต่างๆ จนเผยออกมาปรากฏให้เห็นอีกครั้งใต้แผ่นหินขนาดใหญ่ซึ่งวางตัวอยู่ในลักษณะคล้ายโตรกถ้ำ แล้วจึงทิ้งตัวลงเป็นสายน้ำตกด้านหน้าภายใต้แผ่นหินนั้น พื้นที่โดยรอบน้ำตกทุ่งนาเมืองมีความงดงามชวนให้พิศวงอยู่ไม่น้อย ด้วยโบก(แอ่ง) บ่อจำนวนมากที่รายล้อมอยู่ทั่วบริเวณ บางโบกก็มีรูปร่างแปลกตา บางบ่อก็มีน้ำใสๆขังอยู่สะท้อนแสงสีของท้องฟ้าออกมาราวกับกระจกเงา หากใครที่ไม่มีโอกาสได้เดินทางมาท่องเที่ยว “สามพันโบก” แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของ จ.อุบลราชธานีในช่วงฤดูหนาว – ฤดูร้อน ลองมาเที่ยวน้ำตกทุ่งนาเมืองในช่วงฤดูฝนแทนก็จะได้บรรยากาศที่พอจะคล้ายคลึงกันบ้าง เพียงแต่ขนาดโบกของน้ำตกทุ่งนาเมืองนั้นจะไม่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเหมือน “สามพันโบก” เท่านั้น

Thung Na Muang Waterfall Located in the area of ​​National Park Protection Unit 4 (Khan Tha Kwian) can travel by traveling along the Ban Thung Na Muang route. Na Pho Klang Subdistrict It is about 40 kilometers from the Pha Taem National Park office. The car route is easily accessible.

Features
It is a beautiful medium-sized waterfall. and near the path of water flowing down the rocks The highest floor is about 25 meters. The surrounding area has many flowers. -Waterfall -Giant vines -Plan rock –

record
“Thung Na Muang Waterfall” is another waterfall located in the area of ​​Pha Taem National Park with water only during the rainy season. It is only about 2 minutes from “Saeng Chan Waterfall (Ru Waterfall, Namtok Ru, Lod Ru Waterfall)”. km. Sometimes locals call it “Thung Na Muang Waterfall” as “Lod Ru Waterfall” causes confusion with The reason for the “Thung Na Muang Waterfall” is also known as “Lod Ru Waterfall” is due to the fact that the stream of this waterfall will flow along the creek into the rock cliff. Continually wandering through various nooks and crannies until revealed to appear again under a large stone slab which lies in a cave-like gorges and then dropped into a waterfall in front of it under the stone slab The area surrounding the Thung Na Muang Waterfall is quite beautiful and mesmerizing. With waving (ponds) many ponds that surround the area Bang Bok also has a strange shape. Some ponds had crystal clear water that reflected the color of the sky like a mirror. If anyone who does not have the opportunity to travel to “Sam Phan Bok”, a famous tourist attraction of Ubon Ratchathani Province in winter – summer, try to visit Thung Na Mueang Waterfall during the rainy season instead, it will have a similar atmosphere. But the size of the waterfall in the field of Muang Muang will not be as grand and magnificent as the construction of “Sam Phan Bok” only.

Comments

comments